Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Gdański

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Fundacja Udaru Mózgu

Fundacja Złotowianka

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci "Michałkowo"

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy "Emedea"

Meden-Inmed

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Votum*

IXION

*Pierwsze kroki to program pomagający osobom poszkodowanym w wypadku w powrocie do zwykłego życia. Ma on na celu przede wszystkim fizyczną i zawodową aktywizację poszkodowanych, a także wsparcie w procesie rehabilitacji i odzyskiwaniu sprawności, poprzez pomoc w doborze sprzętu ortopedycznego, zapewnienie rehabilitacji w nowoczesnym Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, przystosowanie mieszkania i samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wsparcie Fundacji Votum. Program wciela w życie VOTUM S.A. – lider na rynku odszkodowań. Od 2005 roku spółka z wielkimi sukcesami działa w imieniu osób, które doznały szkody w wyniku wypadków komunikacyjnych, przy pracy i w gospodarstwach rolnych.