FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup C-Eye® II PRO w ramach konkursów organizowanych przez różne instytucje pośredniczące (dysponujące środkami z Unii Europejskiej) zarówno o zasięgu krajowym (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), jak i regionalnym (np. Agencja Rozwoju Pomorza – w woj. pomorskim), a także międzynarodowym np. Fundusze Norweskie.

 

Wybrane nazwy kosztów kwalifikowanych, pod które podlega zakup C-Eye® II PRO:

– zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

– budowa platform elektronicznych, w szczególności służących rejestracji oraz usługom telemedycznym,

– zakup urządzeń medycznych na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,

– zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i urządzeń, rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury technicznej,

– organizacja specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego.

KROK 2

Przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. W przypadku otrzymania rekomendacji do dofinansowania czas potrzebny na podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą może wynieść od 6 do 12 miesięcy (od złożenia wniosku).

KROK 3

Po otrzymaniu dofinansowania skontaktuj się z producentem urządzenia C-Eye® II PRO w celu złożenia i opłacenia zamówienia (tel. 537 446 406, kontakt@assistech.eu).

Umów dogodny termin dostarczenia i instalacji urządzenia oraz szczegóły szkolenia dla Twojego personelu.

ZOBACZ POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA C-EYE® II PRO