ŚRODKI PUBLICZNE

Istnieje możliwość aplikowania o zakup C-Eye® II PRO jako niezbędnej aparatury medycznej do pracy z pacjentami neurologicznymi, np. w ramach programu POLKARD organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach jednej z edycji programu możliwy był zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

Aktualne informacje nt. programu POLKARD dostępne na stronie Ministerstwa: www.mz.gov.pl

KROK 1

Znajdź odpowiedniego dysponenta środków publicznych oraz program, w ramach którego możliwe jest otrzymanie dofinansowania.

Uzupełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Ocena złożonego wniosku może potrwać od 6 do 12 miesięcy.

KROK 2

Po otrzymaniu dofinansowania skontaktuj się z producentem urządzenia C-Eye® II PRO w celu złożenia i opłacenia zamówienia (tel. 537 446 406, kontakt@assistech.eu).

KROK 3

Umów dogodny termin dostarczenia i instalacji urządzenia oraz szczegóły szkolenia dla Twojego personelu.

ZOBACZ POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA C-EYE® II PRO