C-Eye® jako certyfikowana metoda pracy dla terapeutów. Dowiedz się jak uzyskać uprawnienia do pracy z pacjentami za pomocą C-Eye’a.

W dzisiejszym artykule chcemy przybliżyć Wam temat szkoleń i nabywania uprawnień dla terapeutów do stosowania w swojej pracy metody C-Eye®.

szkolenie - Poznań

O Sekcji

Pomysł stworzenia Sekcji zaczął się pojawiać coraz częściej w miarę wzrostu popularności urządzenia C-Eye. Coraz więcej terapeutów zaczęło korzystać w swoich miejscach pracy / ośrodkach z urządzenia. Widząc płynące z tego korzyści, chcieli sprofesjonalizować terapię z użyciem C-Eye’a, dlatego zaczęły do nas napływać pytania o szkolenia i tak firma AssisTech powołała Sekcję Certyfikacji, której zadaniem jest nadawanie uprawnień terapeutom do posługiwania się w swojej pracy C-Eye’em jako narzędziem diagnostycznym i terapeutycznym.

Sekcja Certyfikacji uzyskała wpis do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych w roku 2020:

 

 

Firma szkoleniowa – wpis do RIS

  nr: 2.22/00105/2020

hologram-c_eye

Poniższy schemat przedstawia jakie szkolenia oferuje Sekcja Certyfikacji:

Warto wspomnieć również, że szkolenie II i III zakończone jest zdobyciem tytułu kolejno Konsultanta C-Eye i Terapeuty C-Eye oraz osoby te zostają zarejestrowane w ogólnodostępnym Centralnym Rejestrze Certyfikacyjnym opublikowanym na stronie AssisTech.

Szkolenia I stopnia

Pierwszy stopień nabywania uprawnień jest wstępem do całej przygody z certyfikacją i charakteryzuje się tym, iż każdy może wziąć w nim udział (nie jest potrzebne potwierdzenie wykształcenia medycznego czy terapeutycznego).

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu I stopnia: 

 • Funkcjonowanie narządu wzroku pacjenta w ujęciu fizjoterapeutycznym,
 • Neuroplastyczność,
 • Metody oceny stanu pacjenta przytomnego, niekomunikującego się,
 • Kompleksowe postępowanie terapeutyczne z pacjentem w stanie z ograniczoną świadomością,
 • Wprowadzenie do obsługi C-Eye’a, charakterystyka funkcjonalności systemu,
 • Zasady pracy z urządzeniem, przygotowanie Pacjenta do pracy z C-Eye’em,
 • Warsztaty (symulacja pracy z pacjentami przy wykorzystaniu systemu C-Eye).

 

Uczestnik szkolenia I stopnia jest uprawniony do: 

 • Pracy z systemem C-Eye,
 • Uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień II stopnia (na Konsultanta C-Eye).

Zapisz się na najbliższe szkolenie I stopnia, które odbędzie się 29.09.2022 we Wrocławiu

Szkolenia II stopnia

wzor certyfikatu II stopien

Drugi stopień nabywania uprawnień kończy się nadaniem uczestnikowi tytułu Konsultant C-Eye oraz dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Certyfikacyjnym. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie:

Program szkolenia II stopnia obejmuje m.in.: 

 • Przygotowanie Pacjenta neurologicznego do badania za pomocą C-Eye’a,
 • Omówienie najczęstszych chorób pacjentów „śpiączkowych”,
 • Charakterystykę zaburzeń świadomości,
 • Wpływ leczenia farmakologicznego na funkcjonowanie poznawcze Pacjenta
 • Praktyczne aspekty pracy z systemem C-Eye,
 • Zaawansowane strategie i techniki w AAC.
 • Fizjoterapeutyczne metody terapeutyczne wykorzystywane u Pacjentów w ograniczonej świadomości
 • Zajęcia praktyczne z podziałem na grupy:
  • blok A: warsztat z pracy z C-Eye’em w otoczeniu klinicznym;
  • blok B: warsztat z AAC;
  • blok C: warsztat z zaawansowanej obsługi C-Eye’a i eyefeela,

Szkolenie zakończone jest rozmową zaliczeniową (weryfikacja zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie posługiwania się C-Eye’m i eyefeelem w pracy z Pacjentem – rozmowa Prowadzących Szkolenie z każdym uczestnikiem).

 

Konsultant C-Eye jest uprawniony do: 

 • Wydawania opinii o możliwości współpracy pacjenta z C-Eye’em,
 • Samodzielnego przeprowadzania sesji terapeutycznych z wykorzystaniem C-Eye’a,
 • Kierowania na konsultacje specjalistyczne do Terapeutów C-Eye (spec. III stopnia) oraz realizowania zaleconego przez nich programu terapeutycznego,
 • Uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień III stopnia (na Terapeutę C-Eye)

 

Jeśli posiadasz certyfikat I stopnia i Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z eyefeela, zapisz się na szkolenie II stopnia, które odbędzie się 10-11.09.2022 w Katowicach

Szkolenia III stopnia

wzor certyfikatu III stopien

Trzeci i ostatni stopień zamyka program nabywania uprawnień i nadaje najwyższy tytuł, a mianowicie tytuł Terapeuty C-Eye oraz jak w przypadku II stopnia – wpis do Centralnego Rejestru Certyfikacyjnego

Program obejmuje m.in.: 

 • Funkcjonowanie pacjenta z zaburzoną świadomością w społeczeństwie;
 • Podstawy neuroanatomii i neuropsychologii, uszkodzenia strukturalne mózgu a funkcjonowanie Pacjenta;
 • Strategie prowadzenia neurorehabilitacji z wykorzystaniem C-Eye’a, eyefeela i eyeLearna;
 • Tworzenie przykładowych programów terapeutycznych do pracy z C-Eye’em i eyefeelem;
 • Diagnozę pacjenta za pomocą testów MCSD i CFA, dostępnych w C-Eye X;
 • Panel dyskusyjny.

Uprawnienia Terapeuty C-Eye:

 • Uprawnienia Konsultanta C-Eye,
 • Uzupełnianie opinii o wykrywanie minimalnej świadomości i możliwości komunikacyjne,
 • Zlecanie i realizacja programów terapeutycznych pracy z C-Eye’em i eyefeelem,
 • Koordynowanie i nadzorowanie pracy Konsultantów C-Eye,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z C-Eye’a i eyefeela w porozumieniu (i za zgodą)_ Sekcji Certyfikacji AssisTech.

Jeśli posiadasz tytuł Konsultanta C-Eye, zapisz się na szkolenie III stopnia, które odbędzie się 08.10.2022 w Gdańsku (szczegóły wkrótce na naszym Facebooku)

UWAGA! Szkolenia III stopnia odbywają się co 2 lata.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć ze szkoleń na naszej podstronie: Szkolenia

Zobacz nasz katalog produktów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment