Jak C-Eye może pomóc seniorom? Poznaj najlepsze urządzenie do diagnozy, terapii i komunikacji za pomocą oczu!

Co to jest system C-Eye i jak możemy go wykorzystać do pracy z seniorami?

C-Eye to system wykorzystywany do neurorehabilitacji oraz komunikacji z osobami z ograniczeniami w komunikacji powstałymi na skutek różnego rodzaju dysfunkcji neurologicznych (takich jak np. uraz mózgowo-czaszkowy, udar) czy chorób neurodegeneracyjnych (takich jak np. stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera). System wspiera też diagnozę pacjentów oraz pozwala różnicować poziom ich świadomości. Urządzenie można wykorzystywać również do komunikacji alternatywnej (jako tzw. „protezę mowy”).

C-Eye jest z powodzeniem wykorzystywany w terapii, ale też w życiu codziennym osób starszych z ograniczeniami w komunikacji, gdyż  został stworzony jako sprzęt prosty i intuicyjny w obsłudze. Dzięki temu każdy – również osoby w podeszłym wieku i niezaznajomione z technologią są w stanie go obsługiwać i na nim pracować.

Jak działa C-Eye?

Działanie systemu oparte jest na interakcji wzrokowej pacjenta z wyświetlaną na ekranie treścią (np. grafika, zdjęcie, podpis). Umożliwia to okulograf (ang. eye tracker), czyli urządzenie wykrywające ruch gałki ocznej i „przekładające” je na ruch „kursora” na ekranie.

W ten sposób badane i stymulowane są poszczególne ośrodki centralnego układu nerwowego, odpowiedzialne za  funkcje poznawcze.

C-Eye - zasada działania

Jakie moduły posiada C-Eye?

  • DIAGNOZA

U pacjentów po incydentach neurologicznych w zależności od stopnia uszkodzenia tkanki mózgowej może dojść do znacznego obniżenia stanu świadomości. Urządzenie C-Eye posiada moduł, który jest wparciem diagnozy takich osób. Pozwala w sposób obiektywny zróżnicować stan pacjenta i ocenić jego zdolności poznawcze. Często świadomość zostaje wykryta u pacjentów, u których nie wykryto jej symptomów posługując się innymi metodami (np. skalą Glasgow).

  • NEUROREHABILITACJA

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego często doprowadzają do zaburzeń funkcji poznawczych takich jak np. pamięć, zdolności językowe czy koncentracja. Wykorzystanie wzrokowego kanału komunikacji daje szansę na poprawę zaburzonych funkcji.

Wszystkie ćwiczenia opracowywane są na miarę potrzeb i możliwości ćwiczącej osoby. Urządzenie można dostosować dla każdego użytkownika personalizując profil, nadając planszom odpowiedni kolor oraz dostosowując ich treść, czy też ułatwiając osobie pracę poprzez wyświetlanie treści zadań w jej polu widzenia.

  • KOMUNIKACJA

Trzecią po diagnozie i neurorehabilitacji, lecz nie mniej ważną funkcjonalnością systemu C-Eye jest moduł komunikacji. Przekazywanie informacji i poczucie sprawczości jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, nie każdy jednak ma możliwość porozumiewać się z otoczeniem werbalnie. Często w wyniku uszkodzenia mózgu ostatnim i jedynym sposobem porozumiewania się pacjenta z otoczeniem pozostaje wzrok. W C-Eye’u pacjent może używać komunikatów obrazkowych, słownych, ale może także pisać na klawiaturach wirtualnych i ta opcja (o ile pacjent jest w stanie z niej korzystać), daje największą swobodę wyrażania własnych myśli w sposób najbardziej zbliżony do komunikacji werbalnej. Osoby posługujące się C-Eye’em jako narzędziem do komunikacji, wykorzystują go również w celach rozrywkowych, dla umilenia sobie czasu. Za jego pośrednictwem można słuchać muzyki, czytać książki, oglądać zdjęcia, rozwiązywać quizy, czy poruszać się po Internecie (udzielając się na Facebooku, czy oglądając filmy w YouTube).

Zobacz nasz katalog produktów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment