POZNAJ NASZYCH OPIEKUNÓW KLIENTA

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.
Mirosław Smagieł

Mirosław Smagieł

Pracownik AssisTech i opiekun klienta od kwietnia 2016 roku. Bardzo często doceniany przez rodziny pacjentów za entuzjastyczne podejście i miły sposób pracy z pacjentami, a w szczególności z dziećmi.

Obszar działalności: cała Polska.

Izabela Maksim

Konsultantka C-Eye z zapleczem terapeutycznym, doświadczona w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z problemami neurologicznymi. Ceniona za ciepłe podejście i szeroką wiedzę z zakresu fizjoterapii. Opiekuje się klientami indywidualnymi i biznesowymi.

Obszar działania: cała Polska.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, Excento Sp. z o.o.
  • Centrum Medyczne EPIMIGREN w Osielsku p. Bydgoszczą
  • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Neurologicznej REPTY w Tarnowskich Górach
  • Fundacja Udaru Mózgu
  • Dział Międzynarodowych Relacji Gospodarczych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • VOTUM S.A. – inicjator programu Pierwsze kroki

Pierwsze kroki to program pomagający osobom poszkodowanym w wypadku w powrocie do zwykłego życia. Ma on na celu przede wszystkim fizyczną i zawodową aktywizację poszkodowanych, a także wsparcie w procesie rehabilitacji i odzyskiwaniu sprawności, poprzez pomoc w doborze sprzętu ortopedycznego, zapewnienie rehabilitacji w nowoczesnym Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum, przystosowanie mieszkania i samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wsparcie Fundacji Votum.

Program wciela w życie VOTUM S.A. – lider na rynku odszkodowań. Od 2005 roku spółka z wielkimi sukcesami działa w imieniu osób, które doznały szkody w wyniku wypadków komunikacyjnych, przy pracy i w gospodarstwach rolnych.