Własny kapitał

Posiadasz własny kapitał i chcesz rozwijać swoją firmę? Zainwestuj w urządzenie C-Eye® II PRO i znacząco podnieś jakość świadczonych usług!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Leasing

Drugą najczęściej wybieraną formą finansowania zakupu C-Eye® II PRO przez przedsiębiorców jest leasing. Wydatki ponoszone z tytułu spłacania leasingu można wliczyć w koszty i odliczyć od podatku dochodowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sponsorzy

Podmioty prywatne mogą starać się pozyskać dofinansowanie całości lub części zakupu C-Eye® II PRO od filantropów, fundacji oraz firm wspierających rozwój innych biznesów. Podmioty publiczne dodatkowo mogą starać się o wsparcie zakupu ze środków budżetu miasta, gminy czy starostwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Środki publiczne

Istnieje możliwość aplikowania o zakup C-Eye® II PRO jako niezbędnej aparatury medycznej do pracy z pacjentami neurologicznymi, np. w ramach programu POLKARD organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach jednej z edycji programu możliwy był zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fundusze europejskie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup C-Eye ® II PRO w ramach konkursów organizowanych przez różne instytucje pośredniczące (dysponujące środkami z Unii Europejskiej) zarówno o zasięgu krajowym (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), jak i regionalnym (np. Agencja Rozwoju Pomorza – w woj. pomorskim).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ