FINANSOWANIE C-EYE®

Środki własne

Posiadasz własne środki i chcesz zakupić urządzenie C-Eye® dla swoich bliskich? Sprawdź jak zamówić system C-Eye®. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu dwóch tygodni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny to system finansowania opracowany w odpowiedzi na potrzeby osób prywatnych, które nie posiadają całej wymaganej sumy środków na zakup systemu C-Eye®.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PFRON, MOPS/GOPS

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), jak również miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) mogą dofinansować zakup urządzenia C-Eye® w ramach programu:

  • refundacji zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fundacje i stowarzyszenia

Zwracając się bezpośrednio do różnych instytucji pożytku publicznego możliwe jest uzyskanie środków na zakup urządzenia C-Eye®. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie z kilku fundacji na jeden wskazany cel. Znane są przypadki, w których zakup systemu C-Eye® finansowany był przez 5 różnych fundacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zbiórka przez Internet

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to forma zbierania przez Internautów kapitału np. na sfinansowanie specjalistycznej operacji, rehabilitacji lub zakupu potrzebnego sprzętu. Wiele drobnych wpłat składa się na dużą pulę środków.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ