FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Wariant I
Działalność statutowa fundacji

Zwracając się bezpośrednio do różnych instytucji pożytku publicznego możliwe jest uzyskanie środków na zakup urządzenia C-Eye®. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie z kilku fundacji na jeden wskazany cel. Znane są przypadki, w których zakup C-Eye® finansowany był przez 5 różnych fundacji. Należy podkreślić, iż w przypadku bezpośredniego ubiegania się o wsparcie z danej fundacji nie jest konieczne posiadanie subkonta prowadzonego przez tę fundację, co więcej istnieje możliwość ubiegania się o środki z innych fundacji, nawet jeżeli pacjent posiada już subkonto w wybranej przez siebie fundacji.

Wariant II
Subkonto w fundacji

W przypadku założenia osobistego konta w danej fundacji możliwe jest przekazywanie środków z 1% podatku na wskazane konto.

W zależności od danej instytucji procedury zakładania konta oraz uzyskiwania dofinansowania różnią się od siebie. Rzetelne informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio lub telefonicznie z wybraną fundacją.

KROK 1

Skontaktuj się bezpośrednio lub telefonicznie z wybraną fundacją i poznaj procedurę założenia subkonta, gromadzenia i wypłacania środków.

 

KROK 2

Kiedy wymagane środki zostaną zebrane, zwróć się z prośbą do firmy AssisTech o wystawienie faktury za system C-Eye® na dane fundacji. 

Ustal na jakie dane powinna być wystawiona faktura za system C-Eye® przedkładana w konkretnej fundacji.

KROK 3

Po zaksięgowaniu środków przez AssisTech otrzymasz informację o terminie i warunkach dostarczenia urządzenia.

ZOBACZ POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA C-EYE®

Zobacz nasz katalog produktów