PFRON, MOPS/GOPS

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), jak również miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) może dofinansować zakup urządzenia C-Eye® w ramach programów:

– Aktywny samorząd więcej informacji o programie,

– Likwidacja barier w komunikowaniu się więcej informacji o programie.

 

Wnioski do programu Aktywny samorząd mogą być składane elektronicznie. Aby złożyć wniosek przez Internet musisz:

– posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP zobacz jak założyć Profil Zaufany

– tutaj założysz Profil Zaufany

– zarejestrować się na stronie Systemu Obsługi Wsparcia

Aktywny samorząd

KROK 1

Załóż profil zaufany i zarejestruj się na stronie Systemu Obsługi Wsparcia albo skontaktuj się telefonicznie lub odwiedź właściwą placówkę PCPR lub MOPS/GOPS w celu otrzymania wniosku o dofinansowanie zakupu urządzenia oraz innych informacji dotyczących możliwości i warunków uzyskania dofinansowania.

KROK 2

Na stronie Systemu Obsługi Wsparcia złóż wniosek drogą elektroniczną albo skompletuj wymagane dokumenty i złóż wniosek wraz z załącznikami we właściwej placówce PCPR lub MOPS/GOPS i czekaj na jego rozpatrzenie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wpłać na konto firmy AssisTech kwotę stanowiącą Twój wkład własny, który może pochodzić również z innych źródeł np. z fundacji.

Prześlemy na Twój adres fakturę VAT z informacją o jej częściowym opłaceniu.

KROK 3

Dostarcz fakturę do właściwej placówki. Faktura stanowi podstawę do wypłacenia ustalonej kwoty dofinansowania na konto producenta urządzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, firma AssisTech dostarczy Ci  system C-Eye® w ustalonym terminie.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

KROK 1

Skontaktuj się telefonicznie lub odwiedź właściwą placówkę PCPR lub MOPS/GOPS w celu otrzymania wniosku o dofinansowanie zakupu urządzenia oraz innych informacji dotyczących możliwości i warunków uzyskania dofinansowania.

KROK 2

Wypełnij wniosek i skompletuj wymagane dokumenty. Złóż wniosek wraz z załącznikami we właściwej placówce PCPR lub MOPS/GOPS i czekaj na jego rozpatrzenie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wpłać na konto firmy AssisTech kwotę stanowiącą Twój wkład własny, który może pochodzić również z innych źródeł np. z fundacji.

Prześlemy na Twój adres fakturę VAT z informacją o jej częściowym opłaceniu.

KROK 3

Dostarcz fakturę do właściwej placówki. Faktura stanowi podstawę do wypłacenia ustalonej kwoty dofinansowania na konto producenta urządzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, firma AssisTech dostarczy Ci  system C-Eye® w ustalonym terminie.

Kiedy aplikować:

Największą szansę na pozytywne rozpatrzenie mają wnioski składane na początku roku kalendarzowego, jednak wnioski można składać przez cały rok.

Wnioski o dofinansowanie w programie Aktywny samorząd na rok 2022 można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wysokość dofinansowania:

  • w programie Likwidacja barier w komunikowaniu się może wynosić do 95% wnioskowanej kwoty,
  • w programie Aktywny samorząd do 9 tysięcy złotych.

Szacowany czas trwania procedury:

od 3 do 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty*:

  • wniosek o dofinansowanie (dostępny w placówce),
  • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • oferta cenowa, faktura pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania,
  • komplet dokumentów, w tym m.in. opis i specyfikacja techniczna urządzenia, zaświadczenie o testach z wykorzystaniem C-Eye® (dokumenty możliwe do uzyskania od producenta systemu).

*wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od wybranego programu oraz placówki pośredniczącej w pozyskiwaniu dofinansowania

Dowiedz się więcej

ZOBACZ POZOSTAŁE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA C-EYE®

Zobacz nasz katalog produktów