Terapia i edukacja w jednym

Program eyeLearn został przygotowany jako multimedialne narzędzie wspierające rodziców, opiekunów, pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Struktura aplikacji nawiązuje do podstawy programowej kształcenia specjalnego i ogólnego.

eyeLearn przeznaczony jest dla:

 • terapeutów – m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów AAC, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów,
 • nauczycieli i pedagogów – m.in. oligofrenopedagogów, tyflopedagogów,
 • opiekunów i rodzin dzieci.

Program można zainstalować na komputerze stacjonarnym, laptopie lub tablecie z systemem operacyjnym Windows. Oprogramowanie współpracuje z ekranem dotykowym, myszką oraz eye trackerem (w tym z systemem C-Eye® z modułem Internetu).

Poznaj kilka przykładowych ćwiczeń z ponad 120 dostępnych w eyeLearn:

Ćwiczenie „Kanapka i pizza”

Ćwiczenie „Rozpoznawanie zwierząt”

Ćwiczenie „Liczba 3” – cechy ilościowe

Ćwiczenie „Zwierzęta i ich domy”

Ćwiczenie „Instrumenty muzyczne”

Ćwiczenie „Zagadki”

eyeLearn to:

 • terapia poznawcza, w tym m.in. w obszarach percepcji i uwagi słuchowej, języka,
 • edukacja – funkcjonowanie osobiste i społeczne, aktywności odpowiadające przedmiotom szkolnym m.in. matematyce, przyrodzie, plastyce,
 • atrakcyjne materiały przyciągające uwagę dzieci z dysfunkcjami,
 • oddziaływanie wielomodalne, stymulujące aktywność poznawczą,
 • możliwość dostosowania do specyficznych możliwości i potrzeb dzieci.

Co wyróżnia eyeLearn:

 • opracowany przez specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej, psychologii i logopedii,
 • ustawienia umożliwiające dostosowanie wyświetlanych treści do indywidualnych potrzeb dzieci,
 • gotowe zadania, kolorowe animacje i gry edukacyjne z podziałem na różne poziomy trudności, dla dzieci w różnym wieku,
 • gotowy do użycia – bez konieczności konfiguracji i instalacji dodatkowych programów, łatwa i intuicyjna obsługa,
 • polski produkt, dostosowany do kontekstu kulturowego, możliwy kontakt z twórcami.

Webinar z eyeLearna

Nagranie zrealizowane przez Edi Tyszkiewicz, w którym przedstawia jak działa i do czego przydaje się eyeLearn w codziennej pracy terapeuty i pedagoga.

eyeLearn przygotowany został przez zespół wybitnych specjalistów i terapeutów:

Edukacja

 • mgr Renata Naprawa, ZPS Tczew,
 • mgr Katarzyna Mróz-Jędrzejewska, ZPS Tczew,
 • mgr Jolanta Abryszyńska-Głąbińska, ZPS Tczew.

Terapia

 • dr Aneta Kochanowicz, AWSB Dąbrowa Górnicza, ORE OSTOJA Wrocław.

Walidacja

 • mgr Edyta Tyszkiewicz, Gabinet Neurorehabilitacji, Szczecin.

Konsultacja merytoryczna

 • prof. Agnieszka Maryniak, Uniwersytet Warszawski.

eyeLearn przeznaczony jest dla:

W szczególności dla dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • MPD
 • autyzmem
 • zaburzeniami neurorozwojowymi
 • zespołem Retta
 • dystrofią mięśniową

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

 • lekkim
 • umiarkowanym
 • znacznym

 

 

Placówek takich jak:

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
 • Ośrodki Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawcze
 • Szkoły specjalne

eyeLearn

(3 stanowiska)

3 690 zł
 • liczba stanowisk (urządzeń):                           3
 • licencja bezterminowa                                     
 • darmowe aktualizacje                                      

eyeLearn

(1 stanowisko)

2 290 zł
 • liczba stanowisk (urządzeń):                           1
 • licencja bezterminowa                                     
 • darmowe aktualizacje                                      

podane ceny są cenami brutto (23% VAT)

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie należy spełnić, by korzystać z aplikacji:

 • komputer lub tablet z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym,
 • procesor: Intel i3 lub kompatybilny,
 • częstotliwość zegara min.: 1.6 GHz,
 • ekran o minimalnej rozdzielczości: 1366×768,
 • pamięć RAM: 2GB.

POZOSTAŁE PRODUKTY

C-Eye® II PRO

mediContact®

Projekt „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod terapeutycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 31.10.2020. (Szczegóły).