Na czym polega praca z systemem C-Eye®?

Praca z systemem C-Eye® opiera się na kontakcie wzrokowym z urządzeniem. Pacjent skupia wzrok na odpowiednim elemencie wyświetlanym na ekranie przez określony czas (minimum 0,6 s – czas można zmieniać). Po upływie wyznaczonego czasu dany element zostaje zaznaczony. W ten sposób pacjent może komunikować się z otoczeniem, odpowiadać na pytania, a nawet pisać na wirtualnej klawiaturze.

Jaka jest cena systemu C-Eye®?

Są dwie wersje urządzenia: C-Eye® dla osób prywatnych i C-Eye® II PRO dla ośrodków i szpitali. Urządzenie dostosowywane jest indywidualnie do potrzeb danego klienta, dlatego cena urządzenia nie jest stała i różni się w zależności od wersji i wybranego pakietu funkcjonalności.

Zapraszamy do zajrzenia na naszą stronę z cenami produktów.

Ile kosztuje badanie urządzeniem C-Eye®?

Każdy ośrodek prowadzi własną politykę cenową w zakresie kosztów sesji badawczej z wykorzystaniem systemu C-Eye®.

W przypadku badania mającego na celu sprawdzenie możliwości podjęcia współpracy z urządzeniem, przeprowadzonego przez przedstawiciela firmy AssisTech w domu lub w ośrodku, w którym przebywa pacjent, koszt badania wraz z kosztami dojazdu wynosi od 200 – 400 zł (brutto).

Czy można używać systemu C-Eye® w domu?

Tak. C-Eye® w wersji indywidualnej jest dostosowany do pracy w warunkach domowych.

Czy z C-Eye® do użytku domowego może korzystać więcej osób?

Nie, wersja do użytku domowego jest przeznaczona dla jednej osoby. Jeśli ktoś chce wykorzystywać urządzenie dla wielu pacjentów powinien zakupić wersję
C-Eye® II PRO z odpowiednią licencją.

Czy z C-Eye® mogą korzystać dzieci?

Tak. Nauka z wykorzystaniem C-Eye® jest bardzo łatwa. Do pracy z dziećmi w szczególności rekomendujemy zakup modułu eyefeel®. Dzieci z powodzeniem pracują z systemem C-Eye® wyposażonym w moduł eyefeel® i uzyskują bardzo dobre wyniki.

Czym różni się system C-Eye® od Cyber-Oka®?

C-Eye® to komercyjna wersja Cyber-Oka®, następca prototypu naukowego opracowanego przez zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej. Cyber-Oko® zostało wyprodukowane jedynie w kilku testowych egzemplarzach, umieszczonych w różnych placówkach opiekuńczo-leczniczych w Polsce. Aby umożliwić zakup urządzenia szerszej grupie odbiorców – powołana została spółka AssisTech, która stworzyła system C-Eye® spełniający nie tylko wysokie wymagania i oczekiwania klientów indywidualnych, ale także przedstawicieli świata medycznego, którym system służy jako narzędzie do prowadzenia m.in. codziennej komunikacji.

Dokładne porównanie dwóch systemów dostępne pod poniższym linkiem:
https://assistech.eu/pl/cyberoko-a-c-eye/

Czy za pomocą systemu C-Eye® możemy ocenić, czy pacjent znajduje się w stanie wegetatywnym, czy też jest w stanie minimalnej świadomości?

Tak. Osoba w stanie wegetatywnym (UWS) reaguje jedynie na nagły bodziec wzrokowy, a skupienie wzroku (fiksacja wzrokowa) jest krótkie. Natomiast osoba pozostająca w stanie minimalnej świadomości (MCS) jest w stanie utrzymać wzrok i wodzić nim po ekranie. Jeżeli więc osoba jest w stanie utrzymać wzrok w jednym punkcie przez dłuższą chwilę na ekranie i zaznaczyć wybraną przez siebie odpowiedź oznacza to, że znajduje się co najmniej w stanie minimalnej świadomości.

Ponadto, w C-Eye® II PRO dostępny jest również opracowany w tym celu Test świadomości. Więcej informacji nt. Testu świadomości prof. Agnieszki Maryniak dostępnych na naszej podstronie:
https://assistech.eu/pl/eye-tracking/

Czy prowadzone były badania naukowe/kliniczne z wykorzystaniem systemu?

Tak. Badania naukowe były prowadzone jeszcze z wykorzystaniem prototypu naukowego C-Eye® – Cyber-Oka®. Oprócz publikacji naukowych powstała również rozprawa doktorska poświęcona badaniu, z wykorzystaniem systemu, pacjentów po śpiączce, doświadczonych poważnym uszkodzeniem mózgu (autor rozprawy: pani Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Psychologii, UKW Bydgoszcz). Obecnie prowadzone są pilotażowe badania kliniczne z wykorzystaniem systemu C-Eye® w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach. Badania koordynuje prof. Józef Opara.

Czy skuteczność terapii systemem C-Eye® potwierdzają autorytety świata medycznego?

Tak, na dzień dzisiejszy pod C-Eye® podpisują się: neurolog, dr n. med. Krzysztof Nicpoń, prof. Agnieszka Maryniak (psycholog dziecięcy, Uniwersytet Warszawski), czy prof. Józef Opara (Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, kierownik Zakładu Rehabilitacji Klinicznej w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach), a także neurolog specjalizujący się w leczeniu pacjentów poudarowych, prof. H. Reichmann z Kliniki Uniwersyteckiej Carl Gustav Carus w Dreźnie.

Czy C-Eye® jest przygotowany do pracy w warunkach szpitalnych, np. na oddziałach intensywnej terapii / OIOM-ach?

Tak, design C-Eye® II PRO, jego prosta obsługa i intuicyjny interfejs użytkownika, a przede wszystkim certyfikat wyrobu medycznego czynią z niego system gotowy do pracy w placówkach medycznych, jak również w szpitalach. W przypadku zapotrzebowania na system do komunikacji wzrokowo-dotykowej na oddziałach OIOM (intensywnej terapii).

Czy urządzenie jest potrzebne mojemu Najbliższemu?

Urządzenie C-Eye® ułatwia codzienny kontakt z osobą z barierami komunikacyjnymi, w tym z obniżoną świadomością, deficytami wzrokowymi i poznawczymi, jak również z osobami w innych cięższych stanach neurologicznych. Ponadto dzięki systematycznemu pracy z urządzeniem zapobiegamy zanikom połączeń neuronalnych w mózgu i dbamy o ciągłą aktywność umysłową użytkownika niezależnie od wieku (dzieci, osoby dorosłe, seniorzy).

Czy konieczny jest pobyt pacjenta w ośrodku, żeby sprawdzić, czy może współpracować z urządzeniem C-Eye®?

Nie jest konieczny pobyt w ośrodku, by przetestować możliwość współpracy pacjenta z C-Eye’em®.

Istnieją dwie możliwości umówienia się na testy współpracy pacjenta z urządzeniem:

  • wizyta Konsultanta C-Eye, pracownika AssisTech,
  • kontakt z naszym regionalnym przedstawicielem – Konsultantem C-Eye; informacje o Konsultantach C-Eye w regionie dostępne na naszej podstronie.

Podczas spotkania sprawdza się czy interakcja pacjenta z urządzeniem C-Eye® jest możliwa. Należy zaznaczyć, że powodzenie sesji badawczej w domu w dużej mierze zależy od stanu psychofizycznego pacjenta.

Czy systemu C-Eye® można używać bez nadzoru wykwalifikowanych rehabilitantów i lekarzy?

Tak. Zalecamy jednak pozostawanie w stałym kontakcie z terapeutami, którzy posiadają już pewne doświadczenie w pracy z C-Eye’em® – tutaj w szczególności rekomendujemy kontakt z naszymi Konsultantami C-Eye w regionie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje – informacje o naszych regionalnych przedstawicielach.

Ponadto, każdy użytkownik C-Eye® (opiekun, terapeuta, pedagog) powinien wziąć udział w organizowanym przez nas i naszych partnerów szkoleniu. Informacje o szkoleniach dostępna są na naszej podstronie.

Czy C-Eye® może być wykorzystywany jako wiarygodne narzędzie do komunikacji w przypadku rozwiązywania różnego rodzaju sporów prawnych?

Tak, C-Eye® posiada szereg testów umożliwiających potwierdzenie świadomości pacjenta, jak również zestaw narzędzi do tworzenia spersonalizowanych plansz komunikacyjnych i testów psychologicznych.

Obecnie w Polsce funkcjonuje już kilku biegłych sądowych, wydających orzeczenia o stanie pacjenta w oparciu o współpracę z C-Eye®.

Czy diody podczerwieni w eye trackerze są bezpieczne?

Tak, C-Eye® jest urządzeniem medycznym (posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa). Zastosowane w C-Eye® światło podczerwone nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta, nawet w przypadku długiej pracy z urządzeniem (oczywiście pod warunkiem użytkowania systemu zgodnie z przeznaczeniem i dołączoną Instrukcją Użytkownika).

Jak długo można pracować na C-Eye®?

Z doświadczenia terapeutów wynika, że optymalna długość trwania jednej sesji to czas od 15 min (pierwsze sesje tzw. zapoznawcze) do 60 min (w przypadku pacjentów regularnie pracujących z C-Eye®). Częstotliwość sesji należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta, stosownie do jego kondycji i preferencji. Wskazana jest codzienna praca z wykorzystaniem C-Eye®.

Skąd mogę mieć pewność, że Pacjent rozumie o co Go pytam? Jak sprawdzić czy zaznaczane odpowiedzi nie są przypadkowe?

W pracy z systemem C-Eye® opieramy się na zasadzie powtarzalności zaznaczanych odpowiedzi. Kiedy pacjent kilkukrotnie (w trakcie jednej sesji) wybierze tę samą odpowiedź, jest to dla nas sygnał, że rozumie polecenie. W takim przypadku staramy się spełnić życzenie pacjenta.

Jeżeli podczas kolejnych 2-3 prób ponownie wybiera komunikat „chciałbym posłuchać ulubionej muzyki”, spełniamy Jego prośbę i włączamy miłe dla Jego ucha dźwięki. Tego rodzaju działanie terapeuty jest dla Pacjenta nie tylko motywacją do dalszych starań, ale także informacją zwrotną, że jest przez nas rozumiany i pomimo ograniczeń ma siłę sprawczą.

Z czego składa się urządzenie C-Eye®? Czym różni się od urządzenia C-Eye® II PRO używanego w ośrodkach?

C-Eye® do użytku domowego składa się z urządzenia elektronicznego ze specjalistycznym oprogramowaniem, które może być sterowane za pomocą dotyku i wzroku oraz ruchomego statywu który ułatwia dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika.

C-Eye® II PRO używany w ośrodkach i szpitalach zawiera dodatkowy moduł (Ocena stanu neurologicznego), pakiety i funkcjonalności, które służą terapeutom do pracy z pacjentem. Dodatkowo C-Eye® II PRO posiada szerszy zakres wykorzystywanej licencji (możliwość pracy z wieloma pacjentami) oraz różni się zastosowanym eye trackerem (interfejs śledzący oczy pacjenta). Każde urządzenie C-Eye® II PRO jest sprzedawane w zestawie ze specjalistycznym wysięgnikiem na kółkach, umożliwiającym pracę z pacjentem w dowolnej pozycji. C-Eye® II PRO został specjalnie zaprojektowany na potrzeby ośrodków rehabilitacji, dzięki czemu jest łatwy w dezynfekcji.

Czy system C-Eye® instaluje się na własnym komputerze lub innym urządzeniu np. na tablecie?

System C-Eye® jest kompletnym urządzeniem. Nie jest możliwe rozdzielenie oprogramowania C-Eye® od części sprzętowej. Po zakupie C-Eye® użytkownik niczego więcej nie potrzebuje.

Czy urządzenie C-Eye® musi być dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta?

Tak. Spersonalizowana konfiguracja C-Eye® wpływa pozytywnie na dokładność pracy urządzenia, jak również na efektywność pracy terapeutycznej.

Jak bardzo urządzenie C-Eye® pomaga w komunikacji?

Komunikacja w C-Eye® może być realizowana na trzy sposoby, poprzez pisanie wzrokiem na klawiaturze wirtualnej, za pomocą piktogramów (dla osób które nie mają zachowanych umiejętności czytania i pisania), czy poprzez gotowe komunikaty tekstowe. Za pomocą C-Eye’a® można np. poznać bieżące potrzeby pacjenta przy wykorzystaniu rozbudowanego modułu Komunikacji codziennej (bazującej na komunikatach tekstowych). W C-Eye’u® dostępne są 3 rodzaje klawiatury: komputerowa, alfabetyczna i modułowa – dla użytkowników, którzy mają problem z kalibracją. Sekcja Piktogramów i Komunikacji codziennej pozwala  na edycję istniejących oraz dodawanie nowych treści – istnieje możliwość pełnego spersonalizowania plansz komunikacyjnych w C-Eye’u®.

Czy na C-Eye® można pisać dowolny tekst za pomocą wzroku?

Tak, w systemie dostępne są trzy klawiatury: alfabetyczna (klawisze są uporządkowane alfabetycznie) modułowa i komputerowa (qwerty). Dodatkowo wszystkie klawiatury posiadają opcję zapisywania tekstu, a klawiatury alfabetyczna i komputerowa – posiadają dodatkowo opcję podpowiedzi sugerowanych wyrazów.

Czy pacjent może samodzielnie słuchać muzyki lub przeglądać prywatne zdjęcia?

Tak, jest taka możliwość po podłączeniu zewnętrznego nośnika danych (np. pendrive’a) z własnymi plikami multimedialnymi do złącza USB systemu C-Eye®. Odtwarzanie plików audio oraz przeglądanie zdjęć możliwe jest dostępne w module „Komunikacja i rozrywka”.

Czy można tworzyć własne lekcje, ćwiczenia?

Tak, można tworzyć własne ćwiczenia z własnymi zdjęciami, rysunkami i dźwiękami w Edytorze komunikacji multimedialnej w module „Komunikacja i rozrywka”.

Czy istnieje możliwość większego zindywidualizowania systemu C-Eye® (czy za pomocą sprzętu jest możliwość zadania Pacjentowi pytania, które nie jest zawarte w oryginalnym oprogramowaniu)?

Tak. Dzięki planszom do edycji, a także dzięki Edytorowi komunikacji multimedialnej istnieje możliwość indywidualizacji sprzętu i komunikatów.

Czy istnieje możliwość korzystania z multimediów (np. oglądanie filmów, słuchanie muzyki poprzez samodzielne uruchamianie ich) z wykorzystaniem urządzenia C-Eye® dla osoby sparaliżowanej (dysponującej jedynie wzrokiem).

System C-Eye® daje możliwość samodzielnego korzystania z odtwarzacza muzyki, audiobooków oraz przeglądarki zdjęć i e-booków (format PDF, RTF, TXT). C-Eye® umożliwia oglądanie rodzinnych fotografii i słuchanie ulubionej muzyki Pacjenta, wystarczy za pomocą złącza USB (pendrive, przenośny dysk) wprowadzić dane do urządzenia, a następnie stworzyć indywidualne pokazy slajdów wraz z opisami lub uruchomić czytnik tekstów i obrazków albo odtwarzacz muzyki. Możliwość oglądania filmów jest dostępna w C-Eye® w Module dostępu do Internetu, szerzej scharakteryzowanego na naszej stronie internetowej https://assistech.eu/pl/ceny/#

Czy C-Eye® ma dostęp do Internetu?

Tak, istnieje możliwość wyposażenia C-Eye® w Moduł dostępu do Internetu, który pozwoli na sterowanie wzrokiem w systemie operacyjnym Windows (w tym możliwość rozszerzenia funkcjonalności C-Eye® o inne programy komputerowe). W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem pod nr tel. 537 446 406 lub pod adresem kontakt@assistech.eu

Jak wyglądają komunikaty i piktogramy w C-Eye®?

Bardzo często kolory działają na Pacjentów rozpraszająco. Stąd aby uniknąć zbyt dużej ilości bodźców, treść komunikatów jest w kolorze czarnym a ich tło jest białe. Podobnie sytuacja ma się z piktogramami. Także treści przekazywane w komunikatach i piktogramach są jasne i czytelne – mają one bowiem być dla Pacjenta jednoznaczne. Ponadto w systemie C-Eye® dostępne są także kolorowe piktogramy, ułatwiające komunikację.

Czy istnieje możliwość dokupienia pokrowca na urządzenie C-Eye®?

Tak, koszt pokrowca to 500 zł (brutto) https://assistech.eu/pl/akcesoria/

Jak mogę zabezpieczyć urządzenie C-Eye® w czasie transportu?

Oryginalne opakowanie, w którym otrzymują Państwo urządzenie C-Eye® jest wymagane do zapewnienia odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa w trakcie transportu. W ofercie dla Państwa mamy również walizkę przystosowaną do transportu urządzeń C-Eye® oraz C-Eye® II PRO, która została wyposażona w specjalne wytłoczki, zabezpieczające urządzenie przed uszkodzeniem.

https://assistech.eu/pl/akcesoria/

Jak się nauczyć obsługi urządzenia C-Eye®?

C-Eye® jest urządzeniem bardzo intuicyjnym, posiada sterowany dotykowo interfejs, który jest bardzo przejrzysty i czytelny. W komplecie z urządzeniem dołączona jest dokładna Instrukcja Użytkownika. Na wszystkie pytania i wątpliwości pomocą służy również nasz Konsultant C-Eye. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku gdzie prezentujemy filmy instruktażowe z obsługi systemu C-Eye®. Więcej na: https://www.facebook.com/Assistech.eu/

Ponadto aby w pełni wykorzystać potencjał C-Eye® rekomendujemy udział w naszych szkoleniach, więcej informacji na stronie https://assistech.eu/pl/szkolenia/

Czy instalacja / konfiguracja C-Eye® jest trudna?

System C-Eye® nie wymaga instalacji. Urządzenie jest od razu gotowe do pracy. Wystarczy tylko włączyć przycisk zasilania. Konfiguracja urządzenia jest niezwykle prosta. Po uruchomieniu należy wprowadzić podstawowe dane personalne i zadbać o prawidłową pozycję pacjenta względem urządzenia – ważne, by oczy pacjenta znajdowały się w polu widzenia kamery (najlepiej w środku tego pola). Dostęp do podglądu kamery możliwy jest w tzw. menu terapeuty (w menu bocznym).

Czy urządzenie jest trudne w obsłudze i czy osoba starsza będzie potrafiła je obsłużyć?

C-Eye jest bardzo intuicyjny w obsłudze i nawet osoba starsza nie powinna mieć problemów z jego obsługą.

Czy na pierwszym spotkaniu należy przeprowadzić ocenę sprawności narządu wzroku?

To zależy od osoby badanej. Zaleca się, aby na pierwszym spotkaniu zapoznać osobę ze sprzętem (opowiedzieć co zawiera urządzenie, jaki jest cel pracy, itd). Następnie można spróbować wykonać kilka prostych ćwiczeń, które pomogą sprawdzić, czy pacjent jest w stanie podjąć współpracę z urządzeniem.

Na co należy zwrócić uwagę przy pierwszych spotkaniach?

Należy dobrze ustawić czas zaznaczania elementu – fiksacji wzroku (początkowo krótki, aby przyzwyczaić pacjenta). Ustawmy także odpowiedni dla osoby kolor tła (preferowane są pastelowe kolory). Ważne jest, aby sesje przeprowadzane z urządzeniem C-Eye® odbywały się o dogodnej dla pacjenta porze dnia.

Czy Pacjent od razu odpowiada na zadane pytanie?

Bardzo często osoby z obniżoną świadomością mają odroczoną reakcję. Dlatego powinniśmy poświęcić więcej czasu na uzyskanie odpowiedzi. Pozwólmy rozejrzeć się co jest na ekranie. Dajmy czas na zastanowienie, nie podpowiadajmy.

Kiedy należy zmienić ustawienie czasu potrzebnego na zaznaczenie elementu?

Najlepiej, w momencie, gdy zauważymy, że osoba bez większych problemów potrafi zaznaczać elementy na ekranie. W takim przypadku możemy zwiększyć czas o jeden poziom.

Jak sprawdzić czy pacjent celowo skupia wzrok na jednym punkcie?

W systemie C-Eye® jest specjalne ćwiczenie, które sprawdza oraz ćwiczy skupienie wzroku i ruchy sakkadowe pacjenta. Ponadto, celowość skupiania wzroku pacjenta jest weryfikowana dzięki powtarzaniu ćwiczenia.

Co Pacjent musi zrobić, aby zaznaczyć odpowiedź na ekranie?

Aby potwierdzić swój wybór, pacjent musi skupić wzrok w określonym miejscu (na wybranym piktogramie, komunikacie) przez dłuższą chwilę. Wówczas pojawia się odmierzająca czas klepsydra (w formie okręgu), która po krótkiej chwili znika – wówczas odpowiedź jest zaznaczona. Czas wyboru elementu można skracać i wydłużać w zależności od potrzeb pacjenta.

Czy potrzebuję klawiatury i myszki, aby sterować urządzeniem?

Ekran urządzenia C-Eye® jest dotykowy i właśnie za pomocą dotyku opiekun, terapeuta steruje urządzeniem. Klawiatura i mysz nie są potrzebne do obsługi urządzenia, niemniej jednak są dodawane jako wyposażenie dodatkowe C-Eye’a®, gdyż mogą okazać się pomocne w przypadku czynności serwisowych lub obsługi Edytora w eyefeelu®.

Warto wspomnieć, iż istnieje możliwość zakupu Switcha z interfejsem USB, który umożliwia obsługę C-Eye® za pomocą przycisku. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę https://assistech.eu/pl/akcesoria/

Czy C-Eye® jest refundowany przez NFZ?

Nie, jednak możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie, np. z PFRON-u w ramach projektu „Likwidacja barier w komunikowaniu się” oraz „Aktywny samorząd”. UWAGA! wnioski do PFRON-u na zakup C-Eye® można składać poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz elektronicznie przez stronę Systemu Obsługi.  Więcej informacji o możliwości uzyskania dofinansowania znajduje się na stronie https://assistech.eu/pl/zrodla-finansowania/

Gdzie można kupić urządzenie C-Eye®?

C-Eye® można zamówić bezpośrednio u producenta. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie https://assistech.eu/pl/kontakt/ lub zadzwonić pod numer telefonu 537 446 406. Można także skontaktować się z jednym z przedstawiciel regionalnych C-Eye®. W celu skontaktowania się z przedstawicielem w Państwa regionie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na  https://assistech.eu/pl/nasi-konsultanci/

Czy kupując C-Eye® muszę jeszcze coś dokupić do zestawu?

Nie, zestaw jest w pełni kompletny i gotowy do pracy – zarówno w domu, jak i w ośrodku. Akcesorium dodatkowym – zawsze oferowanym wraz z urządzeniem – jest wysięgnik na kółkach, dzięki któremu z C-Eye® może pracować osoba znajdująca się w dowolnej pozycji.

Jak wygląda procedura zakupu Systemu C-Eye® dla użytkowników indywidualnych?

Wystarczy, aby osoba skontaktowała się z przedstawicielem firmy (lub z biurem AssisTech tel. 537 446 406), podała dane osobowe do wystawienia faktury proforma. Na tej podstawie klient dokonuje przelewu kwoty za zakup C-Eye®. Po zaksięgowaniu wpłaty umawiamy się na dostawę urządzenia pod wskazany adres. W przypadku skorzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Czy istnieje możliwość wypożyczenia urządzenia C-Eye® do użytku indywidualnego?

Tak. Zapraszamy do kontaktu z Biurem AssisTech w celu poznania warunków wypożyczenia C-Eye® do użytku domowego.

Jak uzyskać fakturę proformę na zakup systemu C-Eye®?

Aby uzyskać fakturę proforma wystarczy skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem firmy lub napisać na adres kontakt@assistech.eu prośbę o jej wystawienie z podaniem danych osobowych i adresowych osoby, na którą faktura ma zostać wystawiona.

Czy urządzenie jest w jakimkolwiek stopniu refundowane?

Można otrzymać dofinansowanie z PFRON-u poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Dofinansowanie to jest jednak zależne od przyjętej przez dany powiat strategii pomocy osobom potrzebującym (kategorie wydatków), a także od budżetu, jakim dysponuje PCPR w danym roku.

Więcej informacji o dofinansowaniu C-Eye® ze środków PFRON na naszej podstronie.

 

Z jakich innych form finansowania można skorzystać przy zakupie C-Eye®?

Dokładny opis dostępnych źródeł finansowania systemu C-Eye® i C-Eye® II PRO zamieszczono na podstronie:

Źródła finansowania

Czy po zakupie systemu C-Eye® urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane osobiście przez pracownika firmy?

W przypadku klientów indywidualnych – C-Eye® po zakupie wysyłany jest kurierem. Instalacja urządzenia jest bardzo prosta i polega na mechanicznym złożeniu wysięgnika i przykręceniu do niego C-Eye®. Pozostaje tylko podłączenie urządzenia do prądu i włączenie go. Nie trzeba niczego instalować, C-Eye® od razu jest gotowy do pracy.

W przypadku klientów instytucjonalnych lub ośrodków – C-Eye® zazwyczaj jest dostarczany i instalowany na miejscu przez pracownika firmy.

Jaki jest przybliżony okres oczekiwania na urządzenie C-Eye® od daty jego zamówienia?

Od momentu wpłacenia pełnej kwoty za urządzenie czas oczekiwania na dostarczenie sprzętu pod wskazany adres standardowo wynosi 14 dni.

Czy istnieje możliwość wcześniejszego testowania urządzenia C-Eye®? Na jakich warunkach?

Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia testów w celu sprawdzenia interakcji pacjenta z urządzeniem. Koszt przyjazdu i testu  wynosi 200 – 400 zł (brutto) w dowolnym miejscu w Polsce. W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem https://assistech.eu/pl/kontakt/

Czy za przeprowadzone testy mogę otrzymać fakturę VAT?

Tak, wystarczy poinformować Konsultanta C-Eye podczas wizyty o potrzebie otrzymania faktury VAT.

Gdzie mógłbym obejrzeć urządzenie C-Eye® do użytku indywidualnego?

W celu obejrzenia i poznania możliwości naszego urządzenia zapraszamy do siedziby firmy lub do ośrodków, w których C-Eye® jest wykorzystywany w codziennej pracy.

Czy do korzystania z urządzenia niezbędne jest przejście szkolenia? Gdzie znajdę informację o organizowanych szkoleniach?

Udział w szkoleniu jest zalecany, ale nie jest konieczny. Informacje o planowanych szkoleniach są dostępne na naszym profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/pg/Assistech.eu/events/

Czy jest możliwe przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia C-Eye® w Gdańsku?

Tak. Indywidualne szkolenie z obsługi urządzenia jest możliwe na terenie całej Polski. Szkolenie z obsługi urządzenia przeprowadzone w Gdańsku w siedzibie firmy jest bezpłatne.

Czy możliwy jest przyjazd specjalisty z urządzeniem C-Eye® do pacjenta?

Możliwy jest przyjazd Konsultanta C-Eye – pracownika firmy AssisTech lub przedstawiciela regionalnego do pacjenta w celu sprawdzenia czy podejmie on współpracę z urządzeniem.

Czy państwa firma prowadzi w swojej siedzibie kwalifikacje chorych do pracy z urządzeniem C-Eye®? Jeżeli tak, to ile to kosztuje? Jeżeli nie, to kto to może zrobić?

Kwalifikacje chorych do pracy z urządzeniem C-Eye® w siedzibie firmy są możliwe i całkowicie bezpłatne. Taką wizytę należy jednak umówić ze stosownym wyprzedzeniem kontaktując się z Biurem: tel. 537 446 406.

Czy możliwe jest szkolenie z obsługi urządzenia C-Eye® przez Internet?

Tak, jest możliwe. Wystarczy aplikacja WhatsApp w telefonie bądź program Skype na komputerze. Prowadzimy tego typu szkolenia, by ułatwić Państwu kontakt z nami i skrócić czas oczekiwania na spotkanie i testy w miejscu przebywania pacjenta.

Czy prowadzicie Państwo diagnozę schorzeń?

Nie. C-Eye® wspiera uzupełniającą ocenę stanu neurologicznego pacjenta w zakresie sprawności funkcji poznawczych pacjenta i poziomu zachowanej świadomości.

Gdzie można skorzystać z urządzenia C-Eye®? W jakich ośrodkach C-Eye® obecnie funkcjonuje? (lista ośrodków)

Zapraszamy do skorzystania z mapy ośrodków wyposażonych w urządzenie C-Eye® II PRO, znajduję się ona na dole strony głównej naszej firmy https://assistech.eu/pl/

Dla kogo przeznaczone jest urządzenie C-Eye® i kto może z niego korzystać?

System C-Eye® przede wszystkim przeznaczony jest dla pacjentów neurologicznych – po niedotlenieniu, udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych, jak również dla pacjentów z porażeniem czterokończynowym, z afazją, z SLA. Oprócz osób dorosłych z C-Eye® mogą korzystać dzieci z barierami komunikacyjnymi o różnym podłożu – zaburzenia rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna, choroby genetyczne itp.

Czy można korzystać z C-Eye® mając sprawne tylko jedno oko?

Tak, system pracuje stabilnie również w trybie jednoocznym. Możliwe jest wybranie trybu pracy z okiem lewym lub prawym.

Czy system C-Eye® nadaje się dla osoby po udarze, która mówi tylko kilka słów i nie może zapamiętać na dłużej podstawowych pojęć?

C-Eye® jak najbardziej przeznaczony jest dla osób po udarze. Urządzenie zawiera szereg ćwiczeń, które mają na celu usprawnienie pacjenta pod względem neurologicznym.

Czy osoba zdiagnozowana jako stan wegetatywny może używać urządzenia?

Koniecznie należy spróbować. 43% osób zdiagnozowanych jako stan wegetatywny w rzeczywistości ma zachowaną chociaż minimalną świadomość i wtedy może ćwiczyć z C-Eye®. Natomiast jeżeli okaże się, że osoba rzeczywiście jest w stanie wegetatywnym to nie będzie pracować na urządzeniu. Zniesiona jest wtedy fiksacja wzroku i odbieranie komunikatów, pacjent w takim wypadku ma głębokie zaburzenia uwagi.

Czy system C-Eye® może wspomagać komunikację i rozwój dziecka z porażeniem mózgowym?

Tak. C-Eye® jest obecnie wykorzystywany w kilku ośrodkach opiekującymi się dziećmi z różnymi zaburzeniami. Terapeuci tych ośrodków potwierdzają znaczący wpływ C-Eye® na wsparcie komunikacji i rozwój dzieci, w tym także dzieci z porażeniem mózgowym.

Czy osoby z autyzmem mogą korzystać z urządzenia C-Eye®?

Tak, jest to możliwe. Dla autystów rekomendujemy szczególnie aplikację eyefeel®: https://assistech.eu/pl/eyefeel-app/  oraz program eyeLearn®: https://assistech.eu/pl/eyelearn/

Czy istnieje możliwość korzystania z systemu C-Eye® przez osobę, która ma usunięte soczewki?

Jednym z kluczowych warunków dobrej współpracy urządzenia z pacjentem jest sprawny kanał wzrokowy. Jeśli ten warunek nie jest spełniony nie możemy gwarantować poprawnej pracy urządzenia.

Czy osoba niesłysząca może pracować z systemem C-Eye®?

Tak, sprzęt nie tylko czyta, ale także wyświetla na ekranie polecenia, dzięki czemu osoby niesłyszące także mogą korzystać z systemu C-Eye®.

Czy z systemu mogą korzystać osoby z afazją motoryczną?

Tak, osoba z każdym rodzajem afazji może korzystać z C-Eye. W zależności od głębokości zaburzeń, osoby będą jedynie potrzebowały więcej czasu, aby sprawnie posługiwać się sprzętem.

Czy można korzystać z urządzenia, gdy osoba ma zaburzenie rozumienia (afazja czuciowa)?

Oczywiście, zmieniamy trochę zakres zadań. Uczymy osobę rozumienia prostych wyrazów, później poleceń wykorzystując C-Eye®. Dodatkowym atutem jest syntezator mowy, który utrwala nazwy przedmiotów.

Czy system C-Eye® może pomóc osobom z zaburzeniami koncentracji spowodowanymi niedotlenieniem?

Tak.

Czy urządzenie C-Eye® nadaje się dla osób z zespołem Retta?

Tak. C-Eye® wspiera komunikację osób z zespołem Retta i pozytywnie wpływa na wzrost jakości życia pacjenta.

Czy osoba w śpiączce może używać urządzenia?

Nie, osoba w śpiączce nie jest przytomna ani świadoma. Ma zawsze zamknięte oczy, więc to zdecydowanie potwierdza brak możliwości pracy na urządzeniu C-Eye®.

Uwaga! należy odróżnić osoby w śpiączce od osób zmagających się z syndromem opadających powiek. W takim przypadku można pomóc pacjentom poprzez przytrzymanie górnych powiek. Należy przy tym pamiętać o odżywianiu i zwilżaniu gałek ocznych sztucznymi łzami. Niejednokrotnie zdarzało się, że pacjenci z opadającymi powiekami bardzo dobrze współpracowali z C-Eye®.

Zobacz nasz katalog produktów