W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. – dokonał w dniu 03.12.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na produkcję 1 filmu informacyjno – promocyjnego, który będzie prezentowany na stoisku wystawowym Beneficjenta na targach poświęconych branży medycznej ARAB HEALTH 2019, Dubaj.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

MOVA FILM SP. Z O.O. 

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

AssisTech Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt: „Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do złożenia oferty na:

produkcję 1 filmu informacyjno – promocyjnego, który będzie prezentowany na stoisku wystawowym Beneficjenta na targach poświęconych branży medycznej ARAB HEALTH 2019, Dubaj.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o;

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r. (do godz. 12:00)

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

 

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

Zapytanie ofertowe

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ekspansja systemu C-Eye na rynek niemiecki i amerykański”.

 

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej  i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami poprzez udział w targach MedTrade w USA i Rehacare w Düsseldorfie.

Wartość projektu:  79 797,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 41 406,15 zł

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. – dokonał w dniu 23.10.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację noclegów i ubezpieczenia dla 2 uczestników targów MEDICA 2018, które odbędą się w dniach 12 – 15 listopada 2018 r., Dusseldorf (Niemcy) zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

Dla Części I:

Private Zimmervermietung Anna Haak

Dla Części II:

Dla realizacji części II nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym Zamawiający dokona zamówienia z wolnej ręki.

Informacja o wyborze ofert_nocleg MEDICA 2018

 

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
„Internacjonalizacja Assis Tech Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe”.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Realizacja projektu umożliwi m. in. na wykreowanie marki i wizerunku firmy poza granicami kraju, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz rozwój sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 433 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 338,73 zł.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. zaprasza do składanie ofert na organizację noclegów oraz ubezpieczenie dla 2 uczestników targów, które odbędą się w dniach 12-15 listopada 2018 r., Düsseldorf (Niemcy).

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o;

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r.

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
„Internacjonalizacja Assis Tech Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe”.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Realizacja projektu umożliwi m. in. na wykreowanie marki i wizerunku firmy poza granicami kraju, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz rozwój sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 433 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 338,73 zł.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. – dokonał w dniu 09.05.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację udziału w imprezie wystawienniczo-targowej FIME 2018 oraz Arab Health 2019  zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia zostały wybrane odpowiednie oferty:

Dla Części I: World Expo International Sp. z o.o.

 Dla Części II: TeCe Sp. z o.o.

Dla części III: Hansa-Messe-Speed Sp. z o.o

 

Informacja o wyborze oferenta

Dołącz do zespołu! Szukamy Programisty C# .NET! Zapoznaj się z ofertą.

Programista – ogłoszenie 

 

 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye , w formie nagrań fonicznych, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych załącznikach.

Pismo ws. szacowania wartości zamówienia

Formularz cenowy do szacowania wartości zamówienia

 

Informacja o szacowaniu wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye , w formie nagrań fonicznych firma AssisTech Sp. z o.o. informuje o wynikach szacowania wartości zamówienia.

Informacja o wyniku szacowania

 

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma AssisTech sp. z o.o. zaprasza do złożenie oferty na zakup zakup licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye, w formie nagrań fonicznych.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o;

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 04.09.2018 r. do godz. 12:00.

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Korekta Załącznika nr 2

W związku z realizacją projektu pt:„Nowe produkty – większe możliwości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech sp. z o.o. dokonał w dniu 05.09.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye, w formie nagrań fonicznych zgodny z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

„Best Project” Paweł Żwan

ul. Anny Jagiellonki 17/21

80-034 Gdańsk

Informacja o wyborze wykonawcy