Polityka Systemu Zarządzania Jakością

AssisTech Sp. z o. o.

Głównym celem firmy AssisTech Sp. z o. o. jako producenta wyrobów medycznych jest dostarczanie wyrobów i usług o najwyższej jakości, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań. Realizując zasadę ciągłego doskonalenia w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – pragniemy, aby marki naszych produktów kojarzyły się naszym Klientom z wysoką jakością oraz bezpieczeństwem oferowanych wyrobów i świadczonych usług. Realizacji niniejszej polityki służy wdrożony w firmie System Zarządzania Jakością, zgodny z normą EN ISO 13485 oraz spełnianie wymagań prawnych w zakresie wyrobów medycznych zgodnych z obowiązującymi polskimi i unijnymi przepisami prawnymi. Dzięki przyjętym zasadom systemu:

  • analizujemy potrzeby i oczekiwania naszych Klientów,
  • badamy zadowolenie Klientów, a dzięki zebranym opiniom wdrażamy rozwiązania pozwalające na zwiększenie satysfakcji z oferowanych wyrobów i usług,
  • rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów i usług, wdrażamy nowe technologie oraz modernizujemy infrastrukturę techniczną,
  • współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
  • stale podnosimy kwalifikacje pracowników,
  • udoskonalamy skuteczność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zaufania Klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników.

 

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych Klientów,  są znane  i respektowane przez wszystkich pracowników AssisTech Sp. z o.o.

 

 

 

Prezes Zarządu AssisTech Sp. z o.o.

Bartosz Kunka

 

Polityka jakości – do pobrania 

Zobacz nasz katalog produktów