C-Eye® II PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku

W skali międzynarodowej to jedyne narzędzie, które pomaga personelowi medycznemu w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi.

Metoda, która przynosi korzyści dla pacjentów i ich terapeutów

Terapeuci, korzystający z systemu C-Eye® II PRO mogą ocenić stan osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, nawiązać z nimi kontakt oraz rozpocząć dostosowaną do potrzeb rehabilitację. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wykonywaniu przez pacjenta specjalnych zadań przy użyciu wzroku. Wyświetlają się one w postaci różnorodnych obrazków na ekranie. W taki sposób możliwe jest zbadanie, a następnie stymulowanie poszczególnych ośrodków centralnego układu nerwowego: wzrok, słuch oraz funkcje poznawcze.

Wielu specjalistów może z powodzeniem wykorzystywać urządzenie w swojej pracy

Wersja C-Eye® II PRO jest przeznaczona przede wszystkim dla ośrodków opieki zdrowotnej, m.in. szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz lekarzy i terapeutów (logopedów, psychologów i przeszkolonych opiekunów). Wszędzie tam, gdzie nawiązanie wzrokowego kontaktu z pacjentami jest możliwe.

System C-Eye® II PRO składa się z następujących części:

 • Moduł oceny stanu pacjenta, moduł neurorehabilitacji, moduł komunikacji i rozrywki.

  Dzięki modułowi oceny można zbadać zmysły odpowiedzialne za komunikację, a także zweryfikować funkcje poznawcze chorego i jego stan emocjonalny. Moduł neurorehabilitacji jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji. Moduł komunikacji i rozrywki pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok, a osoby bardziej zaawansowane mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywania ich w pamięci systemu.

 • Rozbudowana baza danych.

  System automatycznie rejestruje wyniki pracy z osobą chorą. Do automatycznej rejestracji dochodzi w trakcie ćwiczeń, sesji diagnostycznych, czy terapeutycznych. Można je skopiować na zewnętrzny pendrive, wyświetlać w postaci tabel, porównywać wyniki, a przede wszystkim na bieżąco śledzić postępy pracy pacjentów w określonym czasie.

 • Wersja dedykowana dla osób zawodowo zajmujących się pacjentami, z możliwością pracy z wieloma podopiecznymi.

  W zależności od wybranej licencji istnieje możliwość pracy z 30, 60, 90 lub nieograniczoną liczbą pacjentów na jednym urządzeniu. Dla każdego z nich tworzy się indywidualny profil, zapisywane są wyniki pracy, a dodatkowo system pamięta przypisane konkretnej osobie ustawienia.

Zestaw C-Eye® II PRO

W skład zamówionego systemu C-Eye® II PRO wchodzi:

Urządzenie C-Eye ® II PRO

(z wbudowanym systemem śledzenia wzroku pacjenta).

Ruchomy statyw PRO,
dzięki któremu łatwiej będzie zamontować urządzenie.

Pilot
do zdalnej obsługi urządzenia.

C-Eye® II PRO jest przeznaczony dla personelu medycznego, w pracy z chorymi:

 • Pacjenci doświadczeni dowolnym uszkodzeniem mózgu (uraz mózgowo-czaszkowy, udar, niedotlenienie mózgu i inne). Są to w szczególności osoby wybudzone ze śpiączki, które nie odzyskały pełnej świadomości, osoby w stanie minimalnej świadomości (również zdiagnozowane jako osoby w stanie wegetatywnym).
 • Pacjenci cierpiący na różne schorzenia neurologiczne wpływające na zaburzenie komunikacji z otoczeniem, a w tym osoby z porażeniem mózgowym.
 • Osoby unieruchomione, w pełni świadome, mające problemy z komunikowaniem się, m.in.: pacjenci z afazją, dyzartią.
 • Pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane (SM) i stwardnienie zanikowe boczne (SLA).
 • Seniorzy mający problemy z komunikowaniem się.
 • Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

POZOSTAŁE PRODUKTY

mediContact®