C-Eye® II PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym eye tracking

To narzędzie, które pomaga terapeutom w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi. System C-Eye® II PRO to narzędzie pracy wielu specjalistów:

 • terapeutów – m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów AAC, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów,
 • nauczycieli, pedagogów – m.in. oligofrenopedagogów, tyflopedagogów,
 • lekarzy – w szczególności specjalistów rehabilitacji, neurologów.

Metoda, która przynosi korzyści dla pacjentów i ich terapeutów

C-Eye® II PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez pacjenta wyświetlanych na ekranie treści. Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez pacjenta odpowiedzi umożliwia obiektywną diagnozę i skuteczną terapię – przede wszystkim: wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych.

„System C-Eye PRO przyczynił się do lepszej jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez neurorehabilitację i wprowadzenie systemu komunikacji. Dzięki C-Eye w kilku przypadkach zmieniono diagnozę pacjentów…”.

mgr Edyta Tyszkiewicz
Gabinet Neurorehabilitacji C-Eye, Szczecin

System C-Eye® II PRO składa się z następujących części:

 • Moduł oceny stanu pacjenta, moduł neurorehabilitacji, moduł komunikacji i rozrywki.

  Dzięki modułowi oceny można zbadać zmysły odpowiedzialne za komunikację, a także zweryfikować funkcje poznawcze chorego i jego stan emocjonalny. Moduł neurorehabilitacji jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji. Moduł komunikacji i rozrywki pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok, a osoby bardziej zaawansowane mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywania ich w pamięci systemu.

 • Rozbudowana baza danych.

  System automatycznie rejestruje wyniki pracy z osobą chorą. Do automatycznej rejestracji dochodzi w trakcie ćwiczeń, sesji diagnostycznych, czy terapeutycznych. Można je skopiować na zewnętrzny pendrive, wyświetlać w postaci tabel lub wykresów porównywać wyniki, a przede wszystkim na bieżąco śledzić postępy pracy pacjentów w określonym czasie.

 • Wersja dedykowana dla osób zawodowo zajmujących się pacjentami, z możliwością pracy z wieloma podopiecznymi.

  System umożliwia pracę z wieloma pacjentami na jednym urządzeniu. Dla każdego z nich tworzy się indywidualny profil, zapisywane są wyniki pracy, a dodatkowo system pamięta przypisane konkretnej osobie ustawienia.

Zestaw C-Eye® II PRO

Praca z pacjentem na C-Eye® II PRO

„System C-Eye może być wykładnikiem poziomu zachowanej świadomości oraz użytecznym narzędziem rehabilitacyjnym wykorzystującym plastyczność mózgu”.

dr n. med. Krzysztof Nicpoń
Centrum Medyczne EPIMIGREN, Osielsko

Zobacz system C-Eye® II PRO w gabinecie

Najważniejsze parametry techniczne:

Technologia śledzenia wzroku:

 • tryby pracy

 • zakres odległości pacjenta od urządzenia

 • rozdzielczość kątowa

 • rozdzielczość czasowa

 • dwuoczny, jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną)

 • 40 – 90 cm (optymalnie warunki pracy dla 60 cm)

 • 0,5°

 • 30 Hz

Pozostałe parametry:
 • przekątna ekranu

 • ekran

 • wymiary

 • waga

 • 19″

 • dotykowy

 • 51 cm x 42 cm x 9 cm

 • 7,5 kg

W skład zestawu C-Eye® II PRO wchodzi:

Urządzenie C-Eye ® II PRO

(z wbudowanym eye trackerem – systemem śledzenia wzroku pacjenta).

Ruchomy statyw PRO,
dzięki któremu łatwiej będzie pracować
z urządzeniem w ośrodku.

Pilot
do zdalnej obsługi zadań.

POZOSTAŁE PRODUKTY

mediContact®

Zobacz nasz katalog produktów