Grafik szkoleń na 2022 rok

Szkolenia dla terapeutów:

  • 7.03 (poniedziałek) – szkolenie I stopnia w OREW EMEDEA w Poznaniu
  • 10-11.09 (weekend) – szkolenie II stopnia w Katowicach współorganizowane przez ośrodek ZDROWIE z Częstochowy
  • 29.09 (czwartek) –  szkolenie I stopnia we Wrocławiu współorganizowane przez Klinikę Neurorehabilitacji dr. Romana Olejniczaka
  • 8.10 (sobota) – szkolenie III stopnia w Gdańsku

Szkolenia dla rodzin i opiekunów:

  • 12.04 (wtorek) godz. 20:00 – webinar dla rodzin
  • 22.11 (wtorek) godz. 20:00 – webinar dla rodzin

*Wymagane wykształcenie kierunkowe (dyplom studiów mgr lub podyplomowych) – jedno z: logopedia, psychologia, pedagogika, fizjoterapia, terapia zajęciowa, pielęgniarstwo, medycyna (ratownik med., lekarz).

Zobacz nasz katalog produktów

Firma szkoleniowa – wpis do RIS

nr: 2.22/00105/2020