Program „Aktywna Tablica” – dofinansowanie 80% kosztu zakupu

Kto może skorzystać?

Placówki, w których uczą się osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i komunikacyjnymi:
  • szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne)
  • szkoły ponadpodstawowe (publiczne i niepubliczne)
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)

UWAGA

Z programu można skorzystać tylko 1 raz w trakcie edycji 2021-2024.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego organu prowadzącego

(np. Urząd Gminy) osobiście lub przez ePUAP.

Zobacz nasz katalog produktów