zadzwon

Wariant I

Działalność statutowa fundacji

Zwracając się bezpośrednio do różnych instytucji pożytku publicznego możliwe jest uzyskanie środków na zakup urządzenia C-Eye®. W przypadku bezpośredniego ubiegania się o wsparcie z danej fundacji nie jest konieczne posiadanie subkonta prowadzonego przez tę fundację.

Wariant II

Subkonto w fundacji

Rekomendowane jest, aby każda osoba z niepełnosprawnością posiadała subkonto w fundacji.

W przypadku założenia osobistego konta w danej fundacji możliwe jest przekazywanie środków z 1% podatku na wskazane konto.

W zależności od danej instytucji procedury zakładania konta oraz uzyskiwania dofinansowania różnią się od siebie. Rzetelne informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio lub telefonicznie z wybraną fundacją.

Zobacz nasz katalog produktów