Projekty krajowe / regionalne i europejskie

Projektami zarządzają instytucje pośredniczące takie jak:

  • instytucje krajowe (np. NCBR, PARP)
  • instytucje regionalne (np. ARP)

Wybrane nazwy kosztów, pod które podlega zakup C-Eye® PRO:

  • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • zakup urządzeń medycznych na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej
  • zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i urządzeń rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury technicznej
  • organizacja specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego

Zobacz nasz katalog produktów