Najszybsza forma zakupu systemu C-Eye® PRO

zadzwon

Kto może skorzystać?

Podmioty prowadzące działalność komercyjną

Kto może skorzystać?

Wysokość raty miesięcznej zależy od wysokości wkładu własnego (np. 15, 20%) oraz wartości przedmiotu zamówienia

UWAGA

Skontaktuj się z nami w sprawie przygotowania oferty cenowej.
Bank – leasingodawca przeprowadza ocenę zdolności kredytowej klienta i przygotowuje indywidualną ofertę leasingu.

Zaoferuj nowe usługi w swoim gabinecie

Sesje diagnostyczne

  • badanie świadomości
  • badanie widzenia
  • badanie funkcjonowania poznawczego

Sesje komunikacyjne

  • komunikacja z pacjentem
  • wdrażanie systemu komunikacji obrazkowej
  • tworzenie strategii komunikacyjnych

Zobacz nasz katalog produktów