zadzwon

C-Eye® do użytku domowego może być finansowany aż do 95% przez
Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), jak również miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS)
w ramach programów:

 

 

KROK

KROK

KROK

KROK

KROK

Zgłoś się do AssisTech, aby otrzymać fakturę proformę na zakup urządzenia C-Eye®.

Skontaktuj z właściwym PCPR lub MOPS/GOPS w celu otrzymania wniosku o dofinansowanie zakupu urządzenia oraz informacji nt. wymaganych dokumentów.

Wypełnij i złóż wniosek w placówce lub online:
Likwidacja barier w komunikacji

lub
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku prześlij do AssisTech skan podpisanej umowy z PCPR/MOPS/GOPS.

Opłać wkład własny (mogący pochodzić również z innych źródeł np. z fundacji. AssisTech wystawi Ci fakturę VAT. Dostarcz ją do właściwego PCPR/MOPS/GOPS-u.

Poczekaj, aż instytucja opłaci pozostałą część kwoty.

Po zaksięgowaniu pełnej wpłaty firma AssisTech dostarczy Ci system
C-
Eye®.

Zobacz nasz katalog produktów

KROK

Zgłoś się do AssisTech, aby otrzymać fakturę proformę na zakup urządzenia C-Eye®.

KROK

Skontaktuj z właściwym PCPR lub MOPS/GOPS w celu otrzymania wniosku o dofinansowanie zakupu urządzenia oraz informacji nt. wymaganych dokumentów.

KROK

Wypełnij i złóż wniosek w placówce lub online:
Likwidacja barier w komunikacji

lub
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku prześlij do AssisTech skan podpisanej umowy z PCPR/MOPS/GOPS.

KROK

Opłać wkład własny (mogący pochodzić również z innych źródeł np. z fundacji. AssisTech wystawi Ci fakturę VAT. Dostarcz ją do właściwego PCPR/MOPS/GOPS-u.

KROK

Poczekaj, aż instytucja opłaci pozostałą część kwoty.

Po zaksięgowaniu pełnej wpłaty firma AssisTech dostarczy Ci system C-Eye®.