Dofinansowanie od 20 do 80% kosztu zakupu!

1. Dofinansowanie na wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy

Dla kogo?

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych
  • niepubliczna szkoła, przedszkole, żłobek lub klub dziecięcy prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

Wymagania

  • prowadzenie działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • zatrudnianie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy
  • utrzymanie utworzonego stanowisko pracy przez co najmniej 24 miesiące

2. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – więcej informacji

Dla kogo?

  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne

Przeznaczenie środków

  • zakup sprzętu, wyposażenia oraz reklama

Zobacz nasz katalog produktów