Opinia na temat
„C-Eye — systemu do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju”

„C-Eye — do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju” jest unikalnym nowatorskim systemem umożliwiającym kontakt, ocenę podstawowych funkcji poznawczych i ich rehabilitację u pacjentów, u których klasyczne metody diagnozy i terapii nie mogą być zastosowane z powodu znaczących ograniczeń w zakresie funkcji językowych i ruchowych. System może być wykorzystywany do oceny świadomości i funkcji poznawczych osób ze znacznymi niedowładami bądź porażeniami kończyn i nerwów czaszkowych oraz pacjentów z afazją (np. u osób po urazach czaszkowo — mózgowych, udarach, z chorobami rozrostowymi, wadami wrodzonymi, urazami okołoporodo»mi, chorobami neurodegeneracyjnymi itp.). C-Eye umożliwia także rehabilitację funkcji poznawczych, w tym przede wszystkim uwagi, rozumienia mowy, aktualizacji materiału pamięciowego (zarówno z pamięci semantycznej jak i epizodycznej), spostrzegania wzrokowego i przestrzennego.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i programistycznym, system posiada niewątpliwe zalety:

  • może być dostosowany do możliwości pacjenta (np. ograniczeń pola widzenia, opóźnienia czasu reakcji, tempa przetwarzania informacji); prezentowany materiał, zarówno w części diagnostycznej jak i treningowej, może być zindywidualizowany (możliwość wprowadzania dowolnych treści, np. emocjonalnie istotnych dla danej osoby lub zgodnych z jej wykształceniem);
  • umożliwia spontaniczne tworzenie komunikatów przez pacjenta.