Pacjent lat 27, w wieku 16 lat przedawkował narkotyki i dopalacze, czego wynikiem było nagłe zatrzymanie krążenia. Pacjent określony w skalach: Barthel – 0, Glasgow – 4. Poddawany jest stałej rehabilitacji fizykalnej. Stan fizyczny bardzo dobry. W pierwszym kontakcie brak wodzenia wzrokiem.

Przy pierwszym podejściu Rafał zaczął pracować z C-Eye po ok. 1-godzinnym treningu wzroku, polegającym na stymulacji mięśni gałkoruchowych za pomocą różnych bodźców wzrokowo-słuchowych (kotek, trąbka). Taka stymulacja przyniosła pożądany efekt w postaci uaktywnienia u pacjenta zdolności śledzenia wzrokiem za obiektem na ekranie.

Przy drugim podejściu pacjent nie wykazywał chęci pracy z urządzeniem przez ok. 3 godziny, prawdopodobnie ze względu na warunki atmosferyczne (niskie ciśnienie, bardzo deszczowy dzień). Po ok. 3 godzinach pacjent został zostawiony sam ze skalibrowanym urządzeniem i bardzo szybko wszystkich zaskoczył. Poruszając się samodzielnie w module „Komunikacja i rozrywka” wyraził m.in. następujące uczucia: „jestem wściekły”, „tęsknie za kolegami”, „tęsknie za rozrywkami”, „tęsknie za moim wcześniejszym życiem”.

Ocena stanu pacjenta po testach:

Pacjent świadomy, w silnym zespole otępiennym. Potrafi czytać i rozpoznawać pojedyncze wyrazy. Sprawnie komunikuje się z C-Eye na poziomie komunikacji z otoczeniem.