C-Eye i autyzm

Często powtarzającym się pytaniem jest „Czy C-Eye będzie odpowiedni dla dziecka z autyzmem?”. Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo wpływa na to wiele czynników, natomiast ZAWSZE warto spróbować.

Czym jest autyzm?

Słowo „autyzm” pochodzi od greckiego „autos”, czyli „sam”. Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym nieprawidłowości mogą obejmować wszystkie sfery rozwoju. Badania wskazują na to, że mózg osoby dotkniętej autyzmem różni się od mózgu osoby, która nie ma tego problemu. Dziecko już przy urodzeniu ma autyzm, jednak wykrywa się go w późniejszych etapach życia, na autyzm nie można zachorować z ciągu życia ani się nim zarazić.

autyzm1

Jakie są przyczyny autyzmu?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jakie są przyczyny autyzmu. Naukowcy skłaniają się ku hipotezie, że ma on podłoże genetyczne. Przyczyn można się również doszukiwać w zaburzeniach mózgu, które występują na etapie życia płodowego dziecka. Badania pokazują nieprawidłowości w poziomie neuroprzekaźników w mózgu (w tym niewłaściwą ilość serotoniny) u osób z autyzmem. Dodatkowo, jeśli jedno dziecko ma autyzm, to jest ok. 20% szans na to, że jego brat lub siostra również będą zmagać się z tym zaburzeniem.

genetyka

Jak objawia się autyzm?

Pełne spektrum objawów jest najczęściej zauważane przed 3. rokiem życia dziecka.

Objawy są bardzo różne, ale najczęściej obejmują sferę komunikacji i kontaktów międzyludzkich.

Do typowych objawów możemy zaliczyć:

  • opóźnienie rozwoju mowy;
  • mowa przestaje służyć do komunikacji lub zanika zupełnie;
  • brak umiejętności odczytywania metafor – osoby z autyzmem język traktują bardzo dosłownie – nie są w stanie wyłapywać żartów, ironii, sarkazmu;
  • brak zrozumienia komunikatów niewerbalnych (tzw. mowy ciała) oraz brak umiejętności wyrażania mimiką swoich emocji;
  • niereagowanie na swoje imię;
  • brak podejmowania interakcji społecznych, dzieci z autyzmem lubią bawić się samotnie;
  • zła tolerancja zmian;
  • problemy ruchowe i pojawiające się stereotypy ruchowe (np. kręcenie się w kółko);
  • nadwrażliwość na bodźce takie jak dotyk, dźwięk, zapach itp.

Należy jednak pamiętać, że każda osoba z autyzmem jest inna i u każdej mogą wystąpić ograniczenia w innych sferach i na innych poziomach.

autyzm

Terapia i AAC u osób z autyzmem

Osoby z autyzmem mają spore trudności w interakcjach społecznych oraz komunikowaniu się z innymi osobami. Ważne jest, żeby w ramach zajęć terapeutycznych położyć duży nacisk na rozwój dziecka w obszarze komunikacji. Rozwijanie zdolności komunikowania się werbalnego oraz niewerbalnego jest jednym z najważniejszych celów rozwoju osób z autyzmem.

AAC (Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna) służy temu, by moc przekazać swoje potrzeby. AAC może pomóc usunąć frustrację wynikającą z niemożności skomunikowania się. Środki i sposoby tej komunikacji należy dobierać odpowiednio do potrzeb danej osoby.

Dlaczego C-Eye jest dobrym rozwiązaniem w terapii i komunikacji u osób z autyzmem?

Jednym z narzędzi do AAC jest niewątpliwie C-Eye, gdyż pokazuje obiektywnie, gdzie użytkownik patrzy, a zatem zwiększa skuteczność terapii.

Umożliwia funkcjonowanie w społeczeństwie dając możliwość komunikowania się z otoczeniem. Gdy osoba pozbawiona jest wyrażania swoich myśli i potrzeb, pozostaje jej krzyk, płacz i złość. Zastosowanie komunikacji alternatywnej za pomocą C-Eye’a może pomóc zredukować poziom stresu, który u osób z autyzmem jest na wyższym poziomie niż u reszty populacji.

Możliwość wyrażenia swoich emocji dla takiej osoby to ogromna wartość. U osób z autyzmem często występuje nadwrażliwość sensoryczna, która może prowadzić do różnego rodzaju dyskomfortu, o której osoba niekomunikująca się nie może poinformować otoczenia.

C-Eye również jest bardzo dobrym sprzętem do zwiększenia koncentracji oraz nauki nowych rzeczy, służą do tego kolorowe programy edukacyjne takie jak eyefeel i eyeLearn.

eyefeel

Odpowiednio wcześnie podjęta terapia umożliwia i ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśników oraz daje szanse na samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu.

Źródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4766109/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931781/

https://psychoterapiacotam.pl/autyzm-u-dzieci/

Borzęcka A., Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu „Konteksty Pedagogiczne” 2(7)/2016, s. 151–161

Grycman M., Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn 2014.

Zobacz nasz katalog produktów

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment