Na czym polega praca z systemem C-Eye?

Praca z systemem C-Eye opiera się na kontakcie wzrokowym z urządzeniem. Pacjent skupia wzrok na odpowiednim elemencie wyświetlanym na ekranie przez określony czas (minimum 0,6 s – czas można zmieniać). Po upływie wyznaczonego czasu dany element zostaje zaznaczony. W ten sposób pacjent może komunikować się z otoczeniem, odpowiadać na pytania, a nawet pisać na wirtualnej klawiaturze. Dodatkowo system C-Eye posiada bogatą bazę zadań i ćwiczeń, które służą do neurorehabilitacji.

Jaka jest cena systemu C-Eye?

Są dwie wersje urządzenia: C-Eye dla osób prywatnych i C-Eye II PRO dla ośrodków i szpitali. Urządzenie dostosowywane jest indywidualnie do potrzeb danego klienta, dlatego cena urządzenia nie jest stała i różni się w zależności od wersji i wybranego pakietu funkcjonalności.

Ile kosztuje badanie urządzeniem C-Eye?

Każdy ośrodek prowadzi własną politykę cenową w zakresie kosztów sesji badawczej/rehabilitacyjnej z wykorzystaniem systemu C-Eye.

W przypadku badania mającego na celu sprawdzenie możliwości podjęcia współpracy z urządzeniem, przeprowadzonego na życzenie przez przedstawiciela firmy AssisTech w domu lub w ośrodku, w którym przebywa pacjent, koszt badania wraz z kosztami dojazdu wynosi 500 zł (brutto).

Czy można używać systemu C-Eye w domu?

Tak, C-Eye jest dostępny w 2 wersjach. C-Eye Personal jest przeznaczony do pracy w warunkach domowych.

Czy z C-Eye do użytku domowego może korzystać więcej osób?

Nie, wersja do użytku domowego jest przeznaczona dla jednej osoby. Jeśli ktoś chce wykorzystywać urządzenie dla wielu pacjentów powinien zakupić wersję C-Eye II PRO z odpowiednią licencją.

Czy z C-Eye mogą korzystać dzieci?

Nauka i prowadzenie terapii dzieci z wykorzystaniem C-Eye są bardzo łatwe. Dzieci z dużym powodzeniem używają systemu C-Eye i uzyskują bardzo dobre wyniki.

Czym różni się system C-Eye od CyberOka?

C-Eye to komercyjna wersja CyberOka, następca prototypu naukowego opracowanego przez zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej. CyberOko zostało wyprodukowane jedynie w kilku testowych egzemplarzach, umieszczonych w różnych placówkach opiekuńczo-leczniczych w Polsce. Aby umożliwić zakup urządzenia szerszej grupie odbiorców – powołana została spółka AssisTech, która stworzyła system C-Eye spełniający nie tylko wysokie wymagania i oczekiwania klientów indywidualnych, ale także przedstawicieli świata medycznego, którym system służy jako narzędzie do prowadzenia m.in. codziennej rehabilitacji.

Czy za pomocą systemu C-Eye możemy ocenić, czy pacjent znajduje się w stanie wegetatywnym, czy też jest w stanie minimalnej świadomości?

Tak. Osoba w stanie wegetatywnym (UWS) reaguje jedynie na nagły bodziec wzrokowy, a skupienie wzroku (fiksacja wzrokowa) jest krótkie. Natomiast osoba pozostająca w stanie minimalnej świadomości (MCS) jest w stanie utrzymać wzrok i wodzić nim po ekranie. Jeżeli więc osoba jest w stanie utrzymać wzrok w jednym punkcie przez dłuższą chwilę na ekranie i zaznaczyć wybraną przez siebie odpowiedź oznacza to, że znajduje się co najmniej w stanie minimalnej świadomości.

Czy prowadzone były badania naukowe/kliniczne z wykorzystaniem systemu?

Tak. Badania naukowe były prowadzone jeszcze z wykorzystaniem prototypu naukowego C-Eye – CyberOka. Oprócz publikacji naukowych powstała również rozprawa doktorska poświęcona badaniu, z wykorzystaniem systemu, pacjentów po śpiączce, doświadczonych poważnym uszkodzeniem mózgu (autor rozprawy: pani Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Psychologii, UKW Bydgoszcz). Obecnie prowadzone są pilotażowe badania kliniczne z wykorzystaniem systemu C-Eye w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach. Badania koordynuje prof. Józef Opara.

Czy skuteczność terapii systemem C-Eye potwierdzają autorytety świata medycznego?

Tak, na dzień dzisiejszy pod C-Eye podpisują się: neurolog, dr n. med. Krzysztof Nicpoń, prof. Agnieszka Maryniak (psycholog dziecięcy, Uniwersytet Warszawski), czy prof. Józef Opara (Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, kierownik Zakładu Rehabilitacji Klinicznej w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF w Katowicach), a także neurolog specjalizujący się w leczeniu pacjentów poudarowych, prof. H. Reichmann z Kliniki Uniwersyteckiej Carl Gustav Carus w Dreźnie.

Czy C-Eye jest przygotowany do pracy w warunkach szpitalnych, np. na oddziałach intensywnej terapii / OIOM-ach?

Tak, prostota obsługi urządzenia i intuicyjny interfejs użytkownika, a przede wszystkim certyfikat wyrobu medycznego czynią z C-Eye system gotowy do pracy w placówkach medycznych, jak również w szpitalach, w tym na oddziałach OIOM.

Czy posiadacie Państwo informacje/dane dotyczące innowacyjności metody w zakresie wykorzystania systemu C-Eye w rehabilitacji pacjentów z chorobami CUN?

Posiadamy opinię o innowacyjności C-Eye jako narzędzia do prowadzenia rehabilitacji neurologicznej opartej na kanale wzrokowym. Cyklicznie badamy również stan wiedzy na temat zastosowania technologii śledzenia wzroku (okulografii) w tym obszarze. Jeżeli potrzebne są Państwu jakiekolwiek dokumenty czy publikacje potwierdzające innowacyjność naszej „metody”, np. na potrzeby składanych wniosków projektowych – prosimy o kontakt.

Czy urządzenie jest potrzebne mojemu Najbliższemu?

Urządzenie C-Eye jest znacznym ułatwieniem w codziennym kontakcie z osobą z obniżoną świadomością. Ponadto dzięki systematycznym ćwiczeniom z panelu neurorehabilitacji zapobiegamy zanikom połączeń neuronalnych w mózgu i dbamy o ciągłą aktywność umysłową.

Czy konieczny jest pobyt pacjenta w ośrodku, żeby sprawdzić, czy może współpracować z urządzeniem C-Eye?

Zalecana jest co najmniej kilkudniowa wizyta w ośrodku, aby uzyskać bardziej obiektywną ocenę stanu pacjenta. Nie jest to jednak nieodzowne. Istnieje możliwość umówienia wizyty domowej pracownika AssisTech, podczas której sprawdza się czy interakcja pacjenta z urządzeniem C-Eye jest możliwa. Należy zaznaczyć, że powodzenie sesji badawczej w domu w dużej mierze zależy od stanu psychofizycznego pacjenta.

Kiedy neurorehabilitacja za pomocą urządzenia C-Eye przynosi największe efekty?

Najlepsze wyniki osiąga się pracując na C-Eye w domu, kiedy pacjent jest najbardziej reaktywny. Bardzo ważnym aspektem pracy rehabilitacyjnej jest systematyczność i cykliczne powtarzanie sesji terapeutycznych.

Czy systemu C-Eye można używać bez nadzoru wykwalifikowanych rehabilitantów i lekarzy?

Tak. Zalecany jest jednak udział opiekunów w szkoleniu organizowanym przez firmę AssisTech i Centrum Medyczne Epimigren. Ponadto, należy zapoznać się z dołączoną do Systemu C-Eye szczegółową instrukcją obsługi i przewodnikiem metodycznym.

Czy C-Eye może być wykorzystywany jako wiarygodne narzędzie do komunikacji w przypadku rozwiązywania różnego rodzaju sporów prawnych?

Tak, C-Eye posiada szereg testów potwierdzających świadomość pacjenta, jak również zestaw narzędzi do komunikacji, które jednoznacznie wskazują na intencjonalną odpowiedź pacjenta.

Czy diody podczerwieni w okulografie są bezpieczne?

Tak, C-Eye jest urządzeniem medycznym (posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa). Zastosowane w C-Eye światło podczerwone nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta, nawet w przypadku długiej pracy z urządzeniem (oczywiście pod warunkiem użytkowania systemu zgodnie z przeznaczeniem i dołączoną Instrukcją Użytkownika).

Jak długo można pracować na C-Eye?

Z doświadczenia terapeutów wynika, że optymalna długość trwania jednej sesji to czas od 15 min (pierwsze sesje tzw. zapoznawcze) do 60 min (w przypadku pacjentów regularnie pracujących z C-Eye). Częstotliwość sesji należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta, stosowanie do jego kondycji i preferencji. Wskazana jest codzienna praca z wykorzystaniem C-Eye.

Czy C-Eye może być wykorzystywany jako wiarygodne narzędzie do komunikacji w przypadku rozwiązywania różnego rodzaju sporów prawnych?

Tak, C-Eye posiada szereg testów potwierdzających świadomość pacjenta, jak również zestaw narzędzi do komunikacji, które jednoznacznie wskazują na intencjonalną odpowiedź pacjenta.

Skąd mogę mieć pewność, że Pacjent rozumie o co Go pytam? Jak sprawdzić czy zaznaczane odpowiedzi nie są przypadkowe?

W pracy z systemem C-Eye opieramy się na zasadzie powtarzalności zaznaczanych odpowiedzi. Kiedy pacjent wybierze (zaznaczy) kilka razy pod rząd tę samą odpowiedź, jest to dla nas sygnał, że rozumie polecenie. W takim przypadku staramy się spełnić życzenie pacjenta, np. jeżeli podczas 2-3 zajęć pod rząd wybiera pole „chciałbym posłuchać ulubionej muzyki”, spełniamy Jego prośbę i włączamy miłe dla Jego ucha dźwięki. Tego rodzaju działanie terapeuty jest dla Pacjenta nie tylko motywacją do dalszych starań, ale także informacją zwrotną, że jest przez nas rozumiany i pomimo ograniczeń ma siłę sprawczą.

Z czego składa się urządzenie C-Eye? Czym różni się od urządzenia C-Eye II PRO używanego w ośrodkach?

C-Eye składa się z urządzenia elektronicznego ze specjalistycznym oprogramowaniem, które może być sterowanie za pomocą dotyku i wzroku. C-Eye II PRO używany w ośrodkach i szpitalach zawiera dodatkowy moduł (Ocena stanu neurologicznego), pakiety i funkcjonalności, które służą lekarzom i rehabilitantom do diagnozy i profesjonalnej rehabilitacji. Dodatkowo C-Eye II PRO posiada szerszy zakres wykorzystywanej licencji (możliwość pracy zarówno z 1 pacjentem jak i z wieloma pacjentami) oraz różni się zastosowanym okulografem (interfejs śledzący oczy pacjenta). Do każdego urządzenia C-Eye dołączony jest również specjalistyczny wysięgnik na kółkach, umożliwiający pracę z pacjentem w dowolnej pozycji.

Czy system C-Eye instaluje się na własnym komputerze lub innym urządzeniu np. na tablecie?

System C-Eye jest kompletnym urządzeniem. Nie jest możliwe rozdzielenie oprogramowania C-Eye od części sprzętowej. Po zakupie C-Eye użytkownik niczego więcej nie potrzebuje.

Czy urządzenie C-Eye musi być dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta?

Tak. Spersonalizowana konfiguracja C-Eye wpływa pozytywnie na dokładność pracy urządzenia, jak również na efektywność pracy terapeutycznej.

Jakie rodzaje ćwiczeń dostępne są w systemie C-Eye?

W systemie C-Eye jest wiele różnego rodzaju ćwiczeń, zaczynając od stymulacji wzroku do zadań z dziedziny neurorehabilitacji. Można ćwiczyć funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne, pamięć, myślenie czy umiejętności komunikacyjne.

Jak bardzo urządzenie C-Eye pomaga w komunikacji?

Komunikacja w C-Eye może być realizowana na trzy sposoby, poprzez pisanie wzrokiem na klawiaturze wirtualnej, za pomocą piktogramów (dla osób które nie mają zachowanych umiejętności czytania i pisania), czy poprzez gotowe komunikaty tekstowe. Za pomocą C-Eye można np. poznać bieżące potrzeby pacjenta – czy go coś boli, czy chciałby coś zjeść i wypić, czy ma ochotę posłuchać muzyki.

Czy na C-Eye można pisać dowolny tekst za pomocą wzroku?

Tak, w systemie dostępne są dwie klawiatury, podstawowa oraz modułowa (w obu klawisze są uporządkowane alfabetycznie). Dodatkowo obie klawiatury posiadają opcję zapisywania tekstu, dzięki czemu przy ponownym wpisywaniu tego samego zdania system zasugeruje pacjentowi jego dalszą część.

Czy pacjent może samodzielnie słuchać muzyki lub przeglądać prywatne zdjęcia?

Tak, jest taka możliwość po podłączeniu zewnętrznego nośnika danych (np. pendrive’a) z własnymi plikami multimedialnymi do złącza USB systemu C-Eye. Odtwarzanie plików audio oraz przeglądanie zdjęć możliwe jest dostępne w module „Komunikacja i rozrywka”.

Czy można tworzyć własne lekcje, ćwiczenia?

Tak, można tworzyć własne ćwiczenia z własnymi zdjęciami, rysunkami i dźwiękami w Edytorze komunikacji multimedialnej w module „Komunikacja i rozrywka”.

Czy istnieje możliwość większego zindywidualizowania systemu C-Eye (czy za pomocą sprzętu jest możliwość zadania Pacjentowi pytania, które nie jest zawarte w oryginalnym oprogramowaniu)?

Tak. Dzięki planszom do edycji, a także dzięki Edytorowi komunikacji multimedialnej istnieje możliwość indywidualizacji sprzętu i komunikatów.

Czy istnieje możliwość korzystania z multimediów (np. oglądanie filmów, słuchanie muzyki poprzez samodzielne uruchamianie ich) z wykorzystaniem urządzenia C-Eye dla osoby sparaliżowanej (dysponującej jedynie wzrokiem).

System C-Eye daje możliwość samodzielnego korzystania z odtwarzacza muzyki, audiobooków oraz przeglądarki zdjęć i e-booków (format PDF, RTF, TXT). C-Eye umożliwia oglądanie rodzinnych fotografii i słuchanie ulubionej muzyki Pacjenta, wystarczy za pomocą złącza USB (pendrive, przenośny dysk) wprowadzić dane do urządzenia, a następnie stworzyć indywidualne pokazy slajdów wraz z opisami lub uruchomić czytnik tekstów i obrazków albo odtwarzacz muzyki.

Czy C-Eye ma dostęp do Internetu?

Nie, C-Eye to urządzenie medyczne przeznaczone przede wszystkim do rehabilitacji. Zależy nam na stabilnej i bezawaryjnej pracy urządzenia przez cały czas jego użytkowania. Funkcjonowanie systemu w sieci wiązałoby się z ryzykiem zainfekowania systemu złośliwym oprogramowaniem oraz wymagałoby opracowania i zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Dlaczego komunikaty i piktogramy są w kolorze czarno-białym?

Bardzo często kolory działają na Pacjentów rozpraszająco. Stąd aby uniknąć zbyt dużej ilości bodźców, treść komunikatów jest w kolorze czarnym a ich tło jest białe. Podobnie sytuacja ma się z piktogramami. Także treści przekazywane w komunikatach i piktogramach są jasne i czytelne – mają one bowiem być dla Pacjenta jednoznaczne.

Czy istnieje możliwość dokupienia pokrowca na urządzenie C-Eye?

Urządzenie C-Eye jest przesyłane w fabrycznym kartonie z uchwytem. Obecnie nie ma możliwości dokupienia pokrowca na urządzenie.

Jak się nauczyć obsługi urządzenia C-Eye?

C-Eye jest urządzeniem bardzo intuicyjnym, posiada sterowany dotykowo interfejs, który jest bardzo przejrzysty i czytelny. W komplecie z urządzeniem dołączona jest dokładna Instrukcja Użytkownika oraz Przewodnik Metodyczny.

Czy instalacja / konfiguracja C-Eye jest trudna?

System C-Eye nie wymaga instalacji. Urządzenie jest od razu gotowe do pracy. Wystarczy tylko włączyć przycisk zasilania. Konfiguracja urządzenia jest niezwykle prosta. Po uruchomieniu należy zaakceptować umowę licencyjną, wprowadzić podstawowe dane personalne i zadbać o prawidłową pozycję pacjenta względem urządzenia – ważne, by oczy pacjenta znajdowały się w polu widzenia kamery (najlepiej w środku tego pola). Dostęp do podglądu kamery możliwy jest w tzw. menu terapeuty (w menu bocznym).

Czy urządzenie jest trudne w obsłudze i czy osoba starsza będzie potrafiła je obsłużyć?

C-Eye jest bardzo intuicyjny w obsłudze i nawet osoba starsza nie powinna mieć problemów z jego obsługą.

Czy na pierwszym spotkaniu należy przeprowadzić ocenę sprawności narządu wzroku?

To zależy od osoby badanej. Zaleca się, aby na pierwszym spotkaniu zapoznać osobę ze sprzętem (opowiedzieć co zawiera urządzenie, jaki jest cel pracy, itd). Następnie można spróbować wykonać kilka prostych ćwiczeń, które pomogą sprawdzić, czy pacjent jest w stanie podjąć współpracę z urządzeniem.

Na co należy zwrócić uwagę przy pierwszych spotkaniach?

Należy dobrze ustawić czas zaznaczania elementu – fiksacji wzroku (początkowo krótki, aby przyzwyczaić pacjenta). Ustawmy także odpowiedni dla osoby kolor tła (preferowane są pastelowe kolory). Ważne jest, aby sesje przeprowadzane z urządzeniem C-Eye odbywały się o dogodnej dla pacjenta porze dnia.

Czy Pacjent od razu odpowiada na zadane pytanie?

Bardzo często osoby z obniżoną świadomością mają odroczoną reakcję. Dlatego powinniśmy poświęcić więcej czasu na uzyskanie odpowiedzi. Pozwólmy rozejrzeć się co jest na ekranie. Dajmy czas na zastanowienie, nie podpowiadajmy.

Jak reagować, gdy osoba nie chce wykonywać zadań z panelu neurorehabilitacji?

Podstawowa zasada to wytłumaczenie pacjentowi po co w ogóle wykonuje te zdania, jaki jest ich cel i jakie korzyści może przynieść rehabilitacja z systemem C-Eye.

Kiedy należy zmienić ustawienie czasu potrzebnego na zaznaczenie elementu?

Najlepiej, w momencie, gdy zauważymy, że osoba bez większych problemów potrafi zaznaczać elementy na ekranie. W takim przypadku możemy zwiększyć czas o jeden poziom.

Jak sprawdzić czy pacjent celowo skupia wzrok na jednym punkcie?

W systemie C-Eye jest specjalne ćwiczenie, które sprawdza oraz ćwiczy skupienie wzroku i ruchy sakkadowe pacjenta. Ponadto, celowość skupiania wzroku pacjenta jest weryfikowana dzięki powtarzaniu ćwiczenia.

Co Pacjent musi zrobić, aby zaznaczyć odpowiedź na ekranie?

Aby potwierdzić swój wybór, pacjent musi skupić wzrok w określonym miejscu (na wybranym piktogramie, komunikacie) przez dłuższą chwilę. Wówczas pojawia się odmierzająca czas klepsydra (w formie okręgu), która po krótkiej chwili znika – wówczas odpowiedź jest zaznaczona. Czas wyboru elementu można skracać i wydłużać w zależności od potrzeb pacjenta.

Czy potrzebuję klawiatury i myszki, aby sterować urządzeniem?

Ekran urządzenia C-Eye jest dotykowy i właśnie za pomocą dotyku opiekun, terapeuta steruje urządzeniem. Klawiatura i mysz nie są potrzebne do obsługi urządzenia.

Gdzie można kupić urządzenie C-Eye?

C-Eye można kupić bezpośrednio u producenta. Adres firmy: AssisTech Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Telefon: 537 446 406.

Czy kupując C-Eye muszę jeszcze coś dokupić do zestawu?

Nie, zestaw jest w pełni kompletny i gotowy do pracy – zarówno w domu, jak i w ośrodku. Akcesorium dodatkowym – zawsze oferowanym wraz z urządzeniem – jest wysięgnik na kółkach, dzięki któremu z C-Eye może pracować osoba znajdująca się w dowolnej pozycji.

Jak wygląda procedura zakupu Systemu C-Eye dla użytkowników indywidualnych?

Wystarczy, aby osoba skontaktowała się z przedstawicielem firmy (lub z biurem AssisTech tel. 537 446 406), podała dane osobowe do wystawienia faktury proforma. Na tej podstawie klient dokonuje przelewu kwoty za zakup C-Eye. Po zaksięgowaniu wpłaty wysyłamy kurierem urządzenie pod wskazany adres.

Czy istnieje możliwość wypożyczenia urządzenia C-Eye do użytku indywidualnego?

Tak. Zapraszamy do kontaktu z Biurem AssisTech w celu poznania warunków wypożyczenia C-Eye do użytku domowego.

Jak uzyskać fakturę proformę na zakup systemu C-Eye?

Aby uzyskać fakturę proforma wystarczy skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem firmy lub napisać na adres kontakt@assistech.eu prośbę o jej wystawienie z podaniem danych osobowych i adresowych osoby, na którą faktura ma zostać wystawiona.

Czy C-Eye jest refundowany przez NFZ?

Nie, jednak możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie, np. z PFRON-u w ramach projektu „Likwidacja barier komunikacyjnych”. UWAGA! wnioski do PFRON-u na zakup C-Eye należy składać poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Czy urządzenie jest w jakimkolwiek stopniu refundowane?

Można otrzymać dofinansowanie z PFRON-u poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Dofinansowanie to jest jednak zależne od przyjętej przez dany powiat strategii pomocy osobom potrzebującym (kategorie wydatków), a także od budżetu, jakim dysponuje PCPR w danym roku.

Z jakich innych form finansowania można skorzystać przy zakupie C-Eye?

Dokładny opis dostępnych źródeł finansowania systemu C-Eye i C-Eye II PRO zamieszczono na podstronach:

C-Eye: http://assistech.eu/zrodla-finansowania-c-eye/

C-Eye II PRO: http://assistech.eu/zrodla-finansowania/

Czy po zakupie systemu C-Eye urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane osobiście przez pracownika firmy?

W przypadku klientów indywidualnych – C-Eye po zakupie wysyłany jest kurierem. Instalacja urządzenia jest bardzo prosta i polega na mechanicznym złożeniu wysięgnika i przykręceniu do niego C-Eye. Pozostaje tylko podłączenie urządzenia do prądu i włączenie go. Nie trzeba niczego instalować, C-Eye od razu jest gotowy do pracy.

W przypadku klientów instytucjonalnych lub ośrodków – C-Eye zazwyczaj jest dostarczany i instalowany na miejscu przez pracownika firmy.

Jaki jest przybliżony okres oczekiwania na urządzenie C-Eye od daty jego zamówienia?

Od momentu wpłacenia pełnej kwoty za urządzenie czas oczekiwania na dostarczenie sprzętu pod wskazany adres standardowo wynosi 14 dni.

Czy istnieje możliwość wcześniejszego testowania urządzenia C-Eye? Na jakich warunkach?

Tak, jest możliwość przyjazdu pracownika AssisTech w celu sprawdzenia interakcji pacjenta z urządzeniem. Koszt przyjazdu i testu to 500 zł (brutto), w dowolnym miejscu w Polsce.

Gdzie mógłbym obejrzeć urządzenie C-Eye do użytku indywidualnego?

W celu obejrzenia i poznania możliwości naszego urządzenia zapraszamy do siedziby firmy lub do ośrodków, w których C-Eye jest wykorzystywany w codziennej pracy.

Czy do korzystania z urządzenia niezbędne jest przejście szkolenia? Kiedy będzie można poznać termin następnego szkolenia?

Udział w szkoleniu jest zalecany, ale nie jest konieczny. Informacje kiedy będzie przeprowadzone następne szkolenie można znaleźć na stronie firmy.

Czy jest możliwe przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia C-Eye w Gdańsku?

Tak. Indywidualne szkolenie z obsługi urządzenia jest możliwe na terenie całej Polski. Szkolenie z obsługi urządzenia przeprowadzone w Gdańsku w siedzibie firmy jest bezpłatne.

Czy możliwy jest przyjazd specjalisty z urządzeniem C-Eye do pacjenta?

Możliwy jest przyjazd pracownika firmy AssisTech do pacjenta w celu sprawdzenia czy podejmie on współpracę z urządzeniem. Spotkanie ze specjalistą (lekarzem, rehabilitantem) możliwe jest jedynie w ośrodkach i gabinetach, w których urządzenie C-Eye jest używane.

Czy państwa firma prowadzi w swojej siedzibie kwalifikacje chorych do pracy z urządzeniem C-Eye? Jeżeli tak, to ile to kosztuje? Jeżeli nie, to kto to może zrobić?

Kwalifikacje chorych do pracy z urządzeniem C-Eye w siedzibie firmy są możliwe i całkowicie bezpłatne. Taką wizytę należy jednak umówić ze stosownym wyprzedzeniem kontaktując się z Biurem: tel. 537 446 406.

Czy możliwe jest szkolenie z obsługi urządzenia C-Eye przez Internet?

Nie.

Czy prowadzicie Państwo diagnozę schorzeń?

Nie. C-Eye wspiera uzupełniającą ocenę stanu neurologicznego pacjenta w zakresie sprawności funkcji poznawczych pacjenta i poziomu zachowanej świadomości.

Gdzie można skorzystać z urządzenia C-Eye? W jakich ośrodkach C-Eye obecnie funkcjonuje? (lista ośrodków)

Stan na dzień 27.06.2017 r:

 1. Centrum Medyczne EPIMIGREN – Oddział Neurorehabilitacji, ul. Botaniczna 38, 86-031 Osielsko (k. Bydgoszczy), tel.: 52 343 60 35, http://epimigren.eu/ (ośrodek referencyjny w Polsce).
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie”, Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa, tel. 34 371 21 20, http://www.zdrowie-sc.pl/
 3. Uzdrowiskowe Centrum Aktywnego Seniora „Juhas” w Ustroniu, ul. Stroma 18, 43-450 Ustroń, 33 851 07 34, http://www.centrum-seniora.pl/
 4. Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM, ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków,

tel. 12 264 80 35, http://pcrf.pl/

 1. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”, ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry,

tel.  32 39 01 351, http://www.repty.pl/

 1. Szpital Powiatowy w Rawiczu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Gen. Grota-Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, tel. 65 545 20 50, http://www.zolrawicz.pl/
 2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy „Biały Dom”, ul. Trzebnicka 49, 55 -120 Oborniki Śląskie,

tel. 71 711-15-10, http://ewa-med.pl/profile-dzialanosci/zaklad-opiekunczo-leczniczy/oborniki-slaskie.html

 1. ATMA Centrum Opieki Leczniczej, ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz, tel. 52 330 69 12, http://www.atma.bydgoszcz.pl/
 2. VIGOR Roman Olejniczak, ul. Rogowska 127 B, 54-131 Wrocław, tel. 606 186 243, http://www.romanolejniczak.pl/
 3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Sosnowa Aleja Sp. z o.o., Wardzyn 97, 95-006 Brójce, tel. 500 870 944, http://www.sosnowaaleja.com.pl/
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce”, ul. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, tel. 696 464 704
 5. Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Diament” – Silniczna 13, 25-515 Kielce, tel. 510 118 007, www.orewdiament.pl
 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku; ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, tel. 58 553 02 61, http://psouu.gda.pl/
 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PSOUU Koło w Skarszewach, ul. Kościerska 11a, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 24 63, http://psouu-skarszewy.pl/
 8. Zespół Szkół Specjalnych nr 10, ul. Szkolna 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. 32 471 14 46, http://www.zssnr10tischner.pl/
 9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (tzw. „Budzik dla dorosłych”)
 10. Terapia Logopedyczna Dorota Nowak, ul. Romana Zmorskiego 25, 58-100 Świdnica, tel. 609277178
 11. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Jezierniku, Jeziernik 12, 82-112 Ostaszewo, tel.: 55 247 15 46, http://www.fundacjawroc.pl/orew-w-jezierniku/aktualnosci/
 12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia, tel. (58) 623 48 49, http://www.orew.psouugdynia.org.pl/
 13. Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej, Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, tel. (89) 514 14 72, http://www.szpitalmaltanski.pl/site/
 14. SPES Gabinet Terapeutyczny, ul. Sobótki 16, 86-005 Białe Błota, tel. 607 986 450, http://spes-bydgoszcz.com.pl/index.php
 15. ZOL w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków, tel. (12) 44 67 500, http://zol-krakow.com.pl/
 16. Rehabilitacja Pedagogiczna, ul. Energetyków 2, gabinet 107, 70-656 Szczecin, tel. 602 257 245, http://rehabilitacja-pedagogiczna.pl
 17. Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew, tel. 58 531 55 50, http://www.zpstczew.pl/

Kiedy i gdzie odbywają się szkolenia z obsługi urządzenia C-Eye?

Szkolenia odbywają się w ośrodku Epimigren w Osielsku koło Bydgoszczy. Terminy szkoleń są podawane na stronie firmy AssisTech: http://www.assistech.eu.

Dla kogo przeznaczone jest urządzenie C-Eye i kto może z niego korzystać?

System C-Eye przede wszystkim przeznaczony jest dla pacjentów neurologicznych – po niedotlenieniu, udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych, jak również dla pacjentów z porażeniem czterokończynowym, z afazją, z SLA. Oprócz osób dorosłych z C-Eye mogą korzystać dzieci z barierami komunikacyjnymi o różnym podłożu – zaburzenia rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna, choroby genetyczne itp.

Czy można korzystać z C-Eye mając sprawne tylko jedno oko?

Tak, system pracuje stabilnie również w trybie jednoocznym. Możliwe jest wybranie trybu pracy z okiem lewym lub prawym.

Czy system C-Eye nadaje się dla osoby po udarze, która mówi tylko kilka słów i nie może zapamiętać na dłużej podstawowych pojęć?

C-Eye jak najbardziej przeznaczony jest dla osób po udarze. Urządzenie zawiera szereg ćwiczeń, które mają na celu usprawnienie pacjenta pod względem neurologicznym. Ćwiczenie pamięci, ćwiczenie funkcji wzrokowo-przestrzennych czy funkcji językowych umożliwia efektywną rehabilitację neurologiczną pacjenta.

Czy osoba zdiagnozowana jako stan wegetatywny może używać urządzenia?

Koniecznie należy spróbować. 43% osób zdiagnozowanych jako stan wegetatywny w rzeczywistości ma zachowaną chociaż minimalną świadomość i wtedy może ćwiczyć z C-Eye. Natomiast jeżeli okaże się, że osoba rzeczywiście jest w stanie wegetatywnym to nie będzie pracować na urządzeniu. Zniesiona jest wtedy fiksacja wzroku i odbieranie komunikatów, pacjent w takim wypadku ma głębokie zaburzenia uwagi.

Czy system C-Eye może wspomagać komunikację i rozwój dziecka z porażeniem mózgowym?

Tak. C-Eye jest obecnie wykorzystywany w kilku ośrodkach opiekującymi się dziećmi z różnymi zaburzeniami. Terapeuci tych ośrodków potwierdzają znaczący wpływ C-Eye na wsparcie komunikacji i rozwój dzieci, w tym także dzieci z porażeniem mózgowym.

Czy istnieje możliwość korzystania z systemu C-Eye przez osobę, która ma usunięte soczewki?

Jednym z kluczowych warunków dobrej współpracy urządzenia z pacjentem jest sprawny kanał wzrokowy. Jeśli ten warunek nie jest spełniony nie możemy gwarantować poprawnej pracy urządzenia.

Czy osoba niesłysząca może pracować z systemem C-Eye?

Tak. Wówczas opieramy się głównie na ćwiczeniach orientacji wzrokowo-przestrzennej, oraz ćwiczeniach pamięci. Poza tym, sprzęt nie tylko czyta, ale także wyświetla na ekranie polecenia, dzięki czemu osoby niesłyszące także mogą korzystać z systemu C-Eye.

Czy z systemu mogą korzystać osoby z afazją motoryczną?

Tak, osoba z każdym rodzajem afazji może korzystać z C-Eye. W zależności od głębokości zaburzeń, osoby będą jedynie potrzebowały więcej czasu, aby sprawnie posługiwać się sprzętem. Warto zauważyć, że urządzenie znacznie wspiera proces terapii mowy.

Czy można korzystać z urządzenia, gdy osoba ma zaburzenie rozumienia (afazja czuciowa)?

Oczywiście, zmieniamy trochę zakres zadań. Uczymy osobę rozumienia prostych wyrazów, później poleceń wykorzystując C-Eye. Dodatkowym atutem jest syntezator mowy, który utrwala nazwy przedmiotów.

Czy system C-Eye może pomóc osobom z zaburzeniami koncentracji spowodowanymi niedotlenieniem?

Tak.

Czy urządzenie C-Eye nadaje się dla osób z zespołem Retta?

Tak. C-Eye wspiera komunikację osób z zespołem Retta i pozytywnie wpływa na wzrost jakości życia pacjenta poprzez wykonywanie dostępnych w systemie ćwiczeń, także dla dzieci.

Czy osoba w śpiączce może używać urządzenia?

Nie, osoba w śpiączce nie jest przytomna ani świadoma. Ma zawsze zamknięte oczy, więc to zdecydowanie potwierdza brak możliwości pracy na urządzeniu C-Eye.

Uwaga! należy odróżnić osoby w śpiączce od osób zmagających się z syndromem opadających powiek. W takim przypadku można pomóc pacjentom poprzez przytrzymanie górnych powiek. Należy przy tym pamiętać o odżywianiu i zwilżaniu gałek ocznych sztucznymi łzami. Niejednokrotnie zdarzało się, że pacjenci z opadającymi powiekami bardzo dobrze współpracowali z C-Eye.