• Ocena stanu pacjenta

  • Test świadomości

  • Klasyfikacja obiektów

  • Edytor komunikacji multimedialnej

  • Tworzenie własnych plansz

  • Orientacja w czasie

  • Piktogramy

  • Zapis i podgląd wyników

  • Moduł eyefeel – animacje terapeutyczne

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment