Bartek to młody, wykształcony i inteligentny chłopak. 3 lata temu doznał urazu mózgu na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych. Gdy trafił do ośrodka rehabilitacyjnego nie wykazywał oznak świadomości. Miał znacznie zaburzone ruchy oczu. Pierwsze sesje z C-Eye rozpoczęto od wybierania jedynie pojedynczych obrazków przy czasie zaznaczania 1,4 s. Po roku systematycznej pracy na C-Eye Bartek wykonuje poprawnie zadania i sprawnie komunikuje się za pomocą sprzętu. Od pewnego czasu zaczął używać Wirtualnej Klawiatury. Ostatnio zakomunikował pisząc na klawiaturze „Chcę iść do sklepu”, „Chcę kupić fajne dresy”. Prośba została spełniona i Bartek był bardzo zadowolony.

Warto zauważyć, że obecnie czas zaznaczania został wydłużony do 2.3 s, co świadczy o wysokiej sprawności w posługiwaniu się sprzętem. Bartek sprawnie komunikuje bieżące potrzeby, sam wybiera muzykę. Podjął także próbę czytania książki przy wykorzystaniu C-Eye. Co ważne, praca z C-Eye znacząco wspiera także terapię logopedyczną. U Bartka zaobserwowano aktywację ośrodka mowy, bowiem często próbuje werbalizować głoski i sylaby pojawiające się na ekranie.