Urządzenie sprawdza się w nawiązywaniu komunikacji z osobami, które są w stanach ograniczonej świadomości oraz z głęboką afazją motoryczną lub dyzartią. Ponadto, system C-Eye uzupełnia, a w niektórych przypadkach pomaga w dokonaniu jakiejkolwiek diagnozy neurologopedycznej i neuropsychologicznej. W konsekwencji trafniej diagnozy, wykorzystuję urządzenie do prowadzenie neurorehabilitacji funkcji poznawczych. Dzięki możliwościom systemu C-Eye mogę prowadzić ćwiczenia językowe, pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych, myślenia logicznego, osób u których nie można zastosować metod werbalnych.