List referencyjny

System C-Eye funkcjonuje w prowadzonym przeze mnie ośrodku od października 2014 r. i jest wykorzystywany jako:

  • narzędzie diagnostyczne wspierające ocenę stanu neurologicznego pacjentów nie komunikujących się werbalnie, których stan nie pozwalał na jednoznaczną obiektywną ocenę na podstawie dotychczasowych, behawioralnych metod obserwacji,
  • urządzenie do prowadzenia terapii (neurorehabilitacji), w szczególności, w zakresie neurologopedii, neuropsychologii — stymulacja procesów poznawczych pacjentów i modulacja dysfunkcji emocjonalnych,
  • narzędzie umożliwiające komunikację z pacjentem na poziomie „dialogu pozawerbalnego” Badaniem z wykorzystaniem systemu C-Eye objęci są pacjenci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności pacjenci z ograniczoną świadomością, wymagający specjalnego podejścia terapeutycznego.

Stosowanie systemu C-Eye w codziennej praktyce lekarskiej oraz terapeutycznej może mieć skuteczny wpływ na podtrzymanie rzadko używanych szlaków neuronalnych w centralnym układzie nerwowym, ale i na powstawanie nowych połączeń synaptycznych na skutek cyklicznie prowadzonych działań stymulujących centralny układ nerwowy poprzez ćwiczenie procesów poznawczych.

System C-Eye sprawdza się również, jako narzędzie do oceny stanu emocjonalnego pacjenta. Wykorzystywany jest jako wsparcie komunikacyjne w doborze odpowiedniego leczenia farmakologicznego pacjentów pozbawionych możliwości komunikowania się w sposób werbalny.

Pacjenci przebywający w moim ośrodku lubią pracować z C-Eye. W wielu przypadkach zaobserwowałem poprawę nastroju, a nawet jakości życia poprzez dostarczenie pacjentowi poczucia sprawczości i rozwoju.

Zainteresowanie C-Eye w moim ośrodku wzrasta, Obecnie na sesje diagnostyczne i terapeutyczne z systemem C-Eye przyjmowani są pacjenci także w trybie ambulatoryjnym.