Przed zakupem urządzenia Kasia, cierpiąca na dziecięce porażenie mózgowe, porozumiewała się poprzez mruganie oraz ustaloną mimikę twarzy na tak i na nie. Obecnie Kasia chętnie wykonuje wszystkie dostępne w systemie ćwiczenia. Najbardziej lubi zadania, w których użyte są kolorowe zdjęcia odwzorowujące rzeczywistość.

Kasia komunikuje się z otoczeniem za pomocą gotowych komend i obrazków (piktogramów). Stawia przed sobą nowe wyzwania, chce nauczyć się biegle pisać za pomocą wirtualnej klawiatury. Obecnie powoli, literka po literce, zapisuje proste słowa.

Według rodziców Kasi C-Eye to urządzenie marzeń, na które czekali 25 lat.