Zastosowanie technologii śledzenia wzroku w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi umożliwi wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń, usprawniających takie funkcje jak: koncentracja uwagi, spostrzeganie, analiza i synteza wzrokowa, myślenie przyczynowo – skutkowe, rozumienie matematyczne. Produkt firmy AssisTech może być wdrożony w proces edukacyjny, na wszystkich poziomach nauczania, znacząco podnosząc efektywność pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie komputera, atrakcyjność ćwiczeń, ciekawy interfejs graficzny zapobiega monotonii w trakcie zajęć, może wpłynąć na zwiększenie motywacji uczniów do nauki i wnieść dużo radości sprawczej podczas wykonywania zadań.