C-Eye i SLA

O tym jak kluczowa jest możliwość komunikacji z otoczeniem, dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy tę możliwość utracimy. Tego właśnie doświadczają pacjenci dotknięci stwardnieniem zanikowym bocznym – SLA, gdyż choroba w efekcie prowadzi do całkowitej bezwładności ciała i zaniku mowy, co skutkuje ogromnymi problemami w komunikacji lub jej całkowitym brakiem.